This page contains a Flash digital edition of a book.
22
ZÁBAVA Trnavský hlas 2/2009
múdrosci dzetka Krúpika
za hrsť
trnavských...
O našém fodbale...
že to si Poláci dali vlastenca! Fero dal
do placu porát flašku Vodky wyborovej.
 - Pán primár, nehnevajte sa, Zbytek zápasu zme potom len hádali,
že mám z operácie strach, ale Moje nervy! havaruje eroplán, aby ziscili príčiny. gde je lochta, lebo v tem snahu ju
počul som, že sa vám podarí každá V sobotu nás A že to potom pošle na fodbalový nebolo vidzet. Dóležité bolo, že zme ju
sedemnásta, - s obavami hovorí Slovinci vyškolili zvaz. V úterek povedal, že to nykam neuvidzeli v našéj bránke. Ale any zme
pacient na trnavskej chirurgii. nélen ve fodbale, posílat nebude, že by ho zavreli. Jeden nevidzeli, žeby naši fodbalisty porádno
- Upokojte sa, máte veľké šťastie, - ale aj v zemepise. prúser skrzeva ten bumburičák mu vystrelili na bránu Polákov. Aj tak sa
odpovedá primár. Pripomenuli stačí a že zme všecá, čo tam písali potom oslavuvalo až do záverečnej,
- Práve sa mi ich šestnásť nám, jak je Južná svoje názory, obyčajný hulváty. ket som sa pocichu priplížil domó,
nepodarilo. Afrika daleko. Až V stredu večer šak bolo šecko ináčej. stará ešče kukala jakúsik telenovelu.
do stredy sa u nás v šenku čapuvalo len Fodbalový Pánbenko sa nad naším „Tak už máš dušu na mísce?“ – vítala
 Trnavské divadlo uvádza čírné pivo. Ešče ste si mohli objednat mančaftom zlutuval. Ale aj tak to bolo ma. „Čúleky móžte chlapy oslavuvat
premiéru nového muzikálu. Jeden takú čírnú kávu a gdo bol s Ferom dobrý na infarkt! Došól som do šenku any né jak na Jozefa. Ale povím ci, že ket boli
divák sa nakloní k susedovi kamarát, tak dostal aj štamprlík na čírno o pet minut neskór, eščeže mi Fabo držal reklamy, tak som si prepla televízor
a šepká mu do ucha: - Tá páleného bumburičáku. V steláži plac pret televízorom, ket som uvidzel na ten váš fodbal, ale velice sa to
speváčka má ale príšerný hlas, nad výčapom stála „čírná skrinka“, jako Gran-carczyk parádno zavesil na fodbal nepodobalo.“ Zalézol som
však? na keréj bolo napísané „Slovenský lochtu do pravého vingla. Tak a máme pod duchnu a rozmýšlal: V néčem
- To je moja dcéra. fodbal“. Do néj mohli štamgasti hodzit vymaluvané, napadlo ma! Jakosik mi mala pravdu, na majstrovstvách
- Tak prepáčte, to bude asi tou napísaný svoj komentár k zápasu. nešlo do hlavy, prečo fšetcá radostne asi nebudú také mančafty jako San
pesničkou, tá je naozaj hrozná. Fero nám vysvetlil, že tá čírná skrinka vreščá góóól, až padla z okna garnyža aj Marino, alebo hráči jako Gancarczyk.
Neviete, kto ju zložil? je taká, jakú hledajú experty, ket s firhonkom. Fabo mi zahučal do ucha, VÁŠ DZETKO KRÚPIK
- Ja!
 - Volám kontrolnú vežu letiska
Boleráz, tu let číslo 0838 na trase
Bratislava – Košice. Vypadli nám
všetky motory! Čo máme robiť?
- Tu kontrolná veža Boleráz, nekričte
tak, pokoj, už si vás škrtám!
 Cibulka urobil snobskú
zbohatlícku párty vo svojej
luxusnej vile. Mal ta maj obrovský
bazén plný tropických rastlín,
krokodílov, piraní a ďalších
živočíchov s ostrými zubami.
Na začiatku vyhlásil, že tomu,
kto sa odváži bazén preplávať,
splní v rámci svojich širokých
finančných možností tri želania.
Samozrejme, nikto sa neprihlásil
a všetci sa venovali klasickej
zábave. Zrazu sa ozvalo veľké
čľupnutie. Všetky oči sa otočili
KRESBY: Marian Kamenský
k bazénu, kde sa ktosi zúrivo
snažil dostať na druhú stranu.
Za zadkom mu cvakali čeľuste
krokodílov, ale mal šťastie
Na hubách
strasie, ja súhlasne pohmkám a Zubelaj po ramene a prehodím: „Kto sa bojí,
a podarilo sa mu to. Cibulka pokračuje: „Najskôr má otrávený iba nesmie do lesa.“ Potom už fičíme
k nemu pribehol a hovorí: nutkavý pocit na zvracanie, neskoršie domov. Pravda, na zopár panákov
- To je neuveriteľné! Ste blázon, Ráno sme sa vybrali s priateľom pribudnú krče v brušnej dutine, potom a pív sa ešte zastavíme v troch, alebo
ale fantastický! Povedzte svoje tri Zubelajom do lesa na huby. Pred začne meniť farby, až už mu nie je štyroch šenkoch.
želania! domom nás už netrpezlivo vyčkával pomoci.“ Cíbik nasucho preglne, skriví Podvečer už cítim nutkanie
- Chlapík ledva lapá po dychu: kolega Cíbik. Neduživého Cíbika berieme ústa a lôcha svoju malinovku na dávenie a prudké kŕče v žalúdku.
- Tam vo vitríne, vaša brokovnica. na huby z ľútosti a ešte preto, aby nám „Správne, Cíbik,“ súhlasí Zubelaj. Zubelaj trpí podobne, vidím, že dokonca
Dajte mi ju. Tam dole v skrinke nosil koše a šoféroval auto. Zbieranie „V prípade, že sa objavia podobné stráca farbu. Pod nohami sa mi hojdá
budú určite nejaké náboje, tie mi húb je pre nás dvoch - Zubelaja a mňa príznaky, treba požiť veľa tekutín zem, točí svet. Typické príznaky otravy.
dajte tiež. A po tretie, ukážte mi rituál s presnými pravidlami a bez Cíbika a privolať sanitku.“ V tom okamihu sa Cíbik ukáže ako
toho hajzla, ktorý do mňa strčil! sa nezaobíde. V tom okamihu to vyzerá, že Cíbik naozajstný charakter. „Treba doplniť
Skôr než vojdeme do lesa, sa položí rovno v šenku. Zubelaj tekutiny,“ povie otcovsky a zastaví
 Vojak zo Zavara a vojak zo zastavíme sa v dvoch - troch šenkoch. strategicky stíchne, narýchlo do seba v najbližšej krčme.
Špačiniec sú na misii v Afganistane. Diškurujeme o hubách a popíjame hodíme po dva rumy a dve pivá Viac si nepamätám. Precitol som
Krčia sa v zákope, keď tam vletí pritom rum a pivo. Pokiaľ my dvaja a trielime do lesa. vedľa Zubelaja v nemocničnej izbe.
granát. Vojakovi zo Zavara odtrhne vedieme debatu na najvyššej úrovni, V lese je neúrekom húb. Zbierame, Ratoval nás oboch obetavý Cibík.
nohu a vojakovi zo Špačiniec Cíbik chlipká malinovku a trpezlivo pofajčievame a z času na čas si Obdivuhodný chlapík ten Cíbik. Naučil
roztrhne hubu od ucha k uchu. načúva. logneme rum z prinesených zásob. sa od Zubelaja, že zbieranie húb
Vojak zo Zavara s odtrhnutou „Zbieranie húb je niekedy životu Zubelaj ešte upozorní Cíbika, že je naozaj životu nebezpečné. Len
nohou hovorí kamarátovi zo nebezpečné,“ povie akoby mimochodom mnohí sviatoční hubári si mýlia bedle nechápem, ako sa nám to mohlo stať,
Špačiniec s roztrhnutou hubou: Zubelaj. „Viete, že každý stý hubár s jedovatou plávkou, načo Cíbik zopár keď sme ich ani neochutnali...
- Ty sa smeješ, ale mohlo nás to na Slovensku sa počas hubárskej chutných hríbov pre istotu vyhodí
zabiť! sezóny otrávi?“ Cíbik sa nenápadne z koša. Priateľsky tľapnem Cíbika JOŽO T. SCHÖN
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com