This page contains a Flash digital edition of a book.
20
HISTÓRIA Trnavský hlas 2/2009

Záprah osobného vlaku Prvej bratislavsko–trnavskej uhorskej konskej železnice okolo roku 1850. FOTO: archív Mariána Školníka
„Koňkou“ z Bratislavy za tri hodiny
Krmivo pre kone lacnejšie ako uhlie
Keď 1. júna 1846 dorazil Uhorskej monarchii na výstavbu parnej regiónu nechceli zostať pozadu, kapitálom 500 000 zlatých. Pôžičkou ju
do Trnavy z Prešporku zvláštny
železnice. Naplánovaná bola z Viedne o konskej železnici bolo rozhodnuté. podporil aj barón Rotschild.
vlak s dvomi vozňami, čestných
až do Prahy, a druhá vetva mala viesť Sedemnásť miestnych veľkostatkárov
hostí vítal v slávnostne
z Břeclavi cez Ostravu do Krakova. a obchodníkov založilo na stavbu Hieronymi dopadol horšie
Onedlho prešiel aj návrh na vybudovanie a prevádzkovanie „konky“ účastinnú
vyzdobenom a osvetlenom
odbočky do Bratislavy. No a keďže ďalšie spoločnosť Prvá uhorská bratislavsko– 16. apríla 1839 podpísalo Kráľovské
meste prejavom samotný významné mestá západoslovenského trnavská železnica so základným uhorské miestodržiteľstvo so
mešťanosta a celý rad
spoločnosťou historicky prvú dohodu
zvedavcov. Niečo nevídané!
o výstavbe železnice. A práce sa mohli
Prvý vlak v týchto končinách.
začať. Železnicu projektoval a stavebné
práce riadil známy technik Franitšek Oto
Trnavu mal spojiť so svetom
Hieronymi. Už pri návrhu trate prihliadal
– nielen s Bratislavou, na budúce eventuálne prestavanie
ale aj s Viedňou a ďalšími
konskej železnice na parostrojnú. Práve
mestami Európy. Železničné
preto ju naprojektoval na rozchod
vozne ťahali kone a lístok
1435 milimetrov. A dôvod, prečo slávna
železničná spoločnosť nepostavila rovno
z Bratislavy stál v prvej triede
parostrojnú železnicu? Vraj preto, lebo
zlatku aj štyri grajciare. krmivo pre kone bolo lacnejšie ako uhlie
pre parné rušne.
Konskú železnicu sa zástupcovia „Koňku“ postavil naozaj dôkladne
slobodných kráľovských miest a spoľahlivo. Počas jej prevádzky sa
Bratislava, Svätý Jur, Pezinok, Modra nevyskytli žiadne výraznejšie poruchy.
a Trnava rozhodli vybudovať po tom, Pán Hieronymi dopadol horšie.
ako podobné železnice v prvej polovici Po potlačení revolúcie v roku 1849 ho
19. storočia popretkávali okolie Prahy ako príslušníka Görgeyho armádneho
či Linzu. Finančník Rotschild krátko zboru zatkli a uväznili. O rok neskôr
nato získal prvú koncesiu v Rakúsko –

Nádražie v Prešporku okolo 1850. FOTO: archív Mariána Školníka na následky útrap väzenia zomrel.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com