This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009 REPORTÁŽ 19
minimálne desaťkrát do roka proti
múčnatke a peronospóre, čo je ďalších
350 eur,“ ráta nahlas. Traktor stojí asi
1500 eur, našťastie Kvasňovským slúži
bezporuchovo už niekoľko rokov. Preto
občas postriekajú aj susedom. Asi 50
vinohradníkov v Horných Orešanoch
však ešte stále strieka ručne.
 Miesto biskupa pápež
Marian Bočko je zo Šenkvíc
a pyšný, no hornoorešianski vinári ho
pravdepodobne veľmi v láske nemajú.
Možno preto, že šenkvickí vinári doteraz
naozaj uctievajú svätého Urbana,
ktorého zobrazujú s pápežskou, nie
biskupskou čiapkou ako hornoorešanci.
A možno preto, že ako cezpoľný sa pred
15 rokmi rozhodol pestovať vlastné
víno v orešianskych viniciach. Aj keď
domáci nimi pohrdli. Nebyť jeho, možno
by na malokarpatských úbočiach
nebolo už len 20 percent ’pustákov‘, ale
na ’pustáky‘ by sa zmenili všetky úrodne
vinice.
Bočko neplače, že ho vinohrady
neuživia. Uživia, dokonca dokáže
zamestnávať aj niekoľko ľudí.
Poľnohospodársky inžinier pochádza
zo šenkvickej sedliackej rodiny, a ako
každá dobrá sedliacka rodina, aj
Bočkovci mali vinohrad. Aby sa bolo čím
po celodennej lopote posilniť.

Otec a syn Kvasňovskí sa nevzdali aj napriek tomu, že doba našim vinárom nežičí.
 Koniec červeného umieračik. Tento muž začal postupne Neskoršie obecní páni začali Bočkovi grófa Pálfyho priklepli za pás eur svojmu
obrábať v Horných Orešanoch 30 zdvíhať nájomné, až bol nútený z nej rodákovi.
Marián Bočko je vlastne muž, ktorý hektárov, ktoré boli odsúdené na zánik. odísť. Asi na obecnom úrade nechceli, Keď vtedajší družstevníci usúdili, že
čiastočne spasil orešianske vinice, iba Dostal sa k ním náhodou. „Prenajal aby sa v ich dedine „rozťahoval“ prišelec. sa im vlastne ani neoplatí dorábať víno,
vďaka nemu im doteraz nezazvonil som si v Horných Orešanoch pivnicu. Napokon pivnicu z čias smolenického prenajal si Bočko aj vinice. Keď družstvo
skrachovalo, zopár hektárov kúpil. To
bolo v časoch, keď to aj na Slovensku
vyzeralo, že toto podnikanie má akú -
takú budúcnosť. Dovoz zo zahraničia
bol totiž zaťažený 70 percentami
prirážky, čo hralo do karát domácim
pestovateľom. Vtom čase dokonca
Bočko v Horných Orešanoch aj predával.
 Dočasný stav
Bočko sa venuje pestovaniu viniča
hroznorodého už 20 rokov, platí
majiteľom, ktorí sú známi, za využívanie
ich pôdy, dane obecnému úradu, ba
zamestnáva aj niekoľko ženičiek.
Do vlastnej výrobne, ktorú zriadil
vo svojom dome, keďže nemohol
v orešianskej pivnici, investoval milióny
korún, pri výrobe svojho vína využíva
najmodernejšie poznatky a technológie...
Veľmi dobre ale vie, že všetko je
len dočasné. „Snažím sa investovať
do hornoorešianskych vinohradov,
tie vinice potrebujú rekonštrukciu
ako soľ, pretože hrozí, že z doterajšej
výmery zostane možno len 10 hektárov.
Bohužiaľ, nemám istotu, že zoberiem aj
úrodu.“
Celkom ľahko sa totiž v jeho vinici
môže objaviť zabudnutý „majiteľ“ pôdy
aj s buldozérom a jeho dlhoročnú prácu
zrovnať so zemou.

To je on: Svätý Urban z ’pustákov‘. TEXT A FOTO: JOŽO T. SCHÖN
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com