This page contains a Flash digital edition of a book.
14
ŠTUDENTI VO SVETE Trnavský hlas 2/2009
Pri futbale nadávky tolerujú aj Moslimom
Všetko je inak

Poľka, Ruska, Ukrajinka a Slovenka. Štyri slovanské dievčatá učili Turkov búrať národnostné stereotypy.
V menších mestách západného „Lístok, samozrejme, žiadny. Kto vie, študentka prostredie, ktoré sa stalo vzájomná mienka o našich krajinách je
Turecka miestna hromadná
ako je to potom s daňami,“ usmieva jej domovom takmer na tri mesiace. skutočne skreslená.“
doprava nechodí. Žiadne
sa Jana Tomanová, študentka Fakulty Mladá Slovenka spolu so stážistkou
autobusy, ani električky.
masmediálnej komunikácie v Trnave. z Ruska, Ukrajiny a Poľska zisťovali,  Ako Beverly Hills
Z krajiny polmesiaca sa vrátila začiatkom čo vedia Turci o európskych krajinách
Čakáte hocikde pri chodníku,
októbra. V rámci rozvojovej stáže, ktorú a únii a zároveň, čo si myslia Európania „Naše hodiny boli v angličtine.
príde dodávka zvaná „dolmuš“, si vybavila cez študentskú organizáciu z únie o Turkoch. „V prednáškach sme Spočiatku na ne chodili len
zastane, nastúpite. Pohrabete
AIESEC, pôsobila na univerzite v meste chceli porovnať naše školstvo, kultúru, vysokoškoláci, pridávali sa pedagógovia
sa v taške, nájdete jednu
Denizli v západnej časti krajiny. „Cesta zvyky s tými tureckými. Spísali sme a keď sa o tom dozvedeli stredoškoláci,
líru, podáte susedovi, ten
k moru odtiaľ trvá aj tri hodiny. ankety s jednoduchými otázkami, aby ktorí predtým nevkročili na pôdu
Je to hospodárske, nie turistické ukázali, čo vedia a čo si myslia o nás ako univerzity, chodili aj tí.“ Možno vás to
ďalšiemu, až kým sa peniaze
mesto. Na cudzincov tam miestni ľuďoch. Študenti vyplnili tú istú anketu prekvapí, ale v tureckých školách sa
dostanú k vodičovi. nenarazia, ako je rok dlhý,“ opisuje pred hodinou a po nej. Zistili sme, že angličtina neučí. Ani na stredných, ani
Táňa žila v krajine duchov
Na východnej Jáve, v meste Malang, a veľmi zdvorilí ľudia, a to nielen k turis-
prežila dva nezabudnuteľné mesiace. Vy- tom. „V Malangu som nikdy hádku neza-
brala sa sem na rozvojovú stáž. Pracova- žila. Celé dva mesiace som si užívala po-
Dokážu si vraj oddeliť hlavu od tela, lie- donéziu. Aj keď sa v exotickej krajine cítila la s mladými ľuďmi z celého sveta. „Bolo hodu. Z nátury týchto ľudí by som domov
tať a strašiť. V silu duchov tam verí sko- najskôr ako v inom svete, zvykla si rýchlo. to zábavné. Chodili sme po pamiatkach, doniesla na tony.“ Na Slovensko sa jej ani
ro každý. „Môj malý brat sa ma raz opý- „Ľudia tam jedia len rukami. Tak som za- kostoloch a parkoch, fotili ich a robili po dvoch mesiacoch nechcelo. Pre víza sa
tal, či verím aj ja. Smiala som sa. Prekva- čala aj ja. Bolo to zvláštne, no nakoniec sa analýzy. Mali sme sa vžiť do kože turis- však vrátiť musela. „Chcela som si užiť
pene na mňa pozrel a potom vážne pove- mi to veľmi zapáčilo,“ hovorí. „Druhá vec je, tov a navrhnúť, ako by sa dal zlepšiť ces- každú minútu a tak som letela na posled-
dal: U nás je v každom dome aspoň jeden.“ že nepoužívajú toaletný papier, len sprchu. tovný ruchu v meste.“ Mladá študentka ný deň,“ smeje sa. Plná nadšenia si dnes
Trnavčanka Táňa Hadarová zažila In- Toto som už radšej riešila po európsky.“ sa zamilovala do Jávanov. Sú to pokojní vybavuje ďalšiu stáž.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com