This page contains a Flash digital edition of a book.
12
TEN JE NÁŠ Trnavský hlas 2/2009
Majrou, čiže Miro na amerických krídlach
Viac než zamestnanec
„Pravdepodobne si zalietam
na svojom starom historickom
dvojplošníku C-104, urobím
niekoľko - touch and go -
(dotykov s dráhou a následných
vzletov), pridám niekoľko
loopingov, a to bude perfektná
oslava.“ Tak sa chystá americká
letecká legenda Mira John
Slovak, po slovensky Miro
Slovák, rodák z Cífera, na 28.
októbra na oslavu svojich
osemdesiatych narodenín.
Hoci to znie prekvapujúco, okrem
vodičského preukazu má aj stále platný
diplom pilota. „Legálne môžem stále
lietať aj s jumbojetom Boeing 747, alebo
o niečo menším diaľkovým dopravným
velkolietadlom DC-10, aj na ďalších
oltimeroch, napríklad B-727 či B-707, aj
keď už nie pre aerolínie a na komerčné
lety,“ chváli sa čulý muž, ktorému by
osemdesiatku nik nehádal. Každý rok
úspešne absolvuje povinnú lekársku
prehliadku, každé dva roky mu nerobí
problém preskúšavanie z letov podľa
prístrojov. Vlani v pohode zvládol sám

Pred odletom Vulcanairu z Bratislavy na Floridu. FOTO: archív M. J. Slovaka
samučký na palube malého lietadla ďalší
prelet ponad Atlantický oceán. dodal, že v posledných mesiacoch tá ako donedávna v Palm Beach pri Los druhého fourniera, sám ho poskladal
Pred dvomi rokmi mi záporne pokrútil pani už nelietala, lebo sa dochrámala. Angeles, alebo ako na Floride, kde mal a prihlásil sa na svetoznáme preteky
hlavou po otázke, či je najstarším zo Nie v lietadle, ale pri automobilovej v dome okrem izieb aj hangár. Na letisko britských novín Daily Mail a preletel opäť
450-tisíc amerických pilotov. Pred nehode, ktorú však nezavinila. však má iba pár minút chôdze. Má tam cez Atlantik. Tento raz opačným smerom
dvomi rokmi mi na jednej o sedem rokov aj svoj vlastný historický výcvikový a do Londýna.
staršej lietajúcej babičke dokumentoval  Vlastný hangár, dvojplošník C-104 Bücker-Jungmann,
bezpečnosť lietania. Tá dáma odlietala
vlastné lietadlá
vyrobený v leteckej fabrike v Prahe-  Život v oblakoch
45-tisíc hodín a aj v úctyhodných 85 Letňanoch ešte v roku 1947 a ročne
rokoch bola stále inštruktorkou lietania Býva medzi Los Angeles a San ním nalieta nad domovským letiskom či Lietať začal v roku 1947, vo vzduchu
v jej vlastnej leteckej škole. Potom však Diegom, ale tam už nemá dom na letisku, okolím zo tridsať hodín. strávil už vyše 38 200 hodín, ako kapitán
Nedávno do hangáru na plošine veľkých amerických aerolínií Continental
nákladného auta až z Everettu pri vykonal napríklad vyše 800 letov medzi
Seattle ďaleko na severozápade priviezol USA a Havajskými ostrovmi a ďalšími
nemecký motorizovaný vetroň Fournier dôležitejšími mestami v Pacifiku. Jeho
FF-4 s motorom z volkswagenu. Zháňa životný príbeh má kapitol a zákrut,
prácne náhradné dielce a robí na ňom ktoré by stačili aj pre piatich ďalších.
generálku. Pred pár rokmi ho videl pod Začínal ako mladý československý
kopulou Múzea letectva v Seattle kúsok vojenský pilot, uletel z Československa,
od letiska, kde si aerolinky preberajú rozlične sa pretĺkal, kým sa stal osobným
nové Boeingy. Potom bol v dielmi iného pilotom šéfa leteckej fabriky Boeing,
múzea, napokon si ho však zobral domov, dopravným pilotom, účastníkom
kde má mať najlepšiu opateru. Na tomto amerických leteckých akrobatických šou,
type mu šlo o život. Aeroplánik prevážal majstrom USA na rýchlych motorových
v roku 1968 z Nemecka cez Atlantik člnoch. A na penzii sa stal obchodníkom
do Kalifornie. Letel z prestávkami takmer a dovozcom cvičných československých
76 hodín a pár sekúnd pred pristátím vojenských lietadiel Delfín a Albatros
na cieľovom letisku havaroval. „Bola z niekdajšieho Československa pre
to moja chyba,“ priznáva. Týždeň ležal amerických zberateľov a napokon aj
v nemocnici v kóme a mama, ktorú šesťmiestnych talianskych aerotaxíkov.
privolali napochytro z Piešťan, sa Keď si pri preberaní lietadla
triasla pri prognózach lekárov. Zavolali v Taliansku pripravoval letový
ju, aby sa pripravila na to najhoršie. plán na cestu do Ameriky, prvé
Miro sa však vystrábil. Rok nesmel medzipristátie chcel mať vždy buď
lietať, ale potom sa na oblohu vrátil v Bratislave alebo ešte lepšie rovno

Miro Slovák, rodák z Cífera, je svetová letecká legenda. FOTO: Ján Blažej monumentálne. Kúpil si ako skladačku v Piešťanoch, kde má príbuzných,
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com