This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009 ROZHOVOR 11
„Štikačka“ ako to najdôležitejšie
O Trnavu prosila omamu
Edita Borsová má psa Lemona, prijímačky do Prahy som zmeškala, často pocit, že by sa všetko dalo  Aha, to bude asi tým, že v čase
ktorého plemenný názov znie
na druhé ma nezobrali, pretože sa práve urobiť aj lepšie a inak, keby bol čas. špičiek cestujete opačným smerom.
ako nadávka z úst extrémneho
rozdelilo Československo a nevedeli, Samozrejme, hlavné postavy sú na tom - No, v protismere sa často dejú
národniara: Maďarská vyžla.
ako by mi platili školné. Tak som šla asi inak. nepríjemné veci. Ale, Trnavu mám
do Bratislavy na bábkoherectvo. Chodila fakt rada. Moja omama bývala tu,
Pestovala orchidey, ale prestalo
som však s jedným režisérom, a tak som  Snívate o väčšej filmovej úlohe? pri arcibiskupstve. Keď zomrela, jej
sa im dariť. Už nekvitnú. Edite sa dostala veľmi rýchlo k činohre. - Jasné. Určite raz musím natočiť vzácne starožitnosti išli do múzea,
však ruže kvitnú v trnavskom
nejaký veľký film. Som žena, takže k starožitníkom a šaty, ktoré opatrovala
divadle. Nesťažuje si.
 Takže ste nakoniec urobili bábku aj postava by mohla byť adekvátna. ešte po svojich starých rodičoch, sme
zo seba? Lenže... Už starnem. odniesli do divadla. Keď som hosťovala
Okrem toho rada pozerá filmy, ale - To nie. V jednom období som v Trnave, prosila som ju, aby mi to tu
nechodí do kina. Má rada domácu sa od môjho pedagóga dozvedela,  To predsa neprekáža. Sú herečky, vybavila. Podarilo sa.
pohodu s veľkou obrazovkou. Do divadla že rozmýšľam skôr činoherne, ako ktoré čím sú vyzretejšie, tým lepšie.
tiež príliš nechodí, lebo predsa bábkarsky. Vtedy som to pochopila. - Presne tak.  Je vám dosť trnavské divadlo?
po večeroch sama hráva. Má priateľa, Dostala som sa do GUnaGU. - Samozrejme by som chcela mať
výtvarníka Erika Šielleho, ktorý ju zavše
„pustí“ k plátnu. Cíti sa pri tom ako
dieťa. V Divadle Jána Palárika v Trnave
hrá v predstaveniach Plešatá speváčka,
Budkáčik a Dubkáčik, Faust a Margaréta,
Inkognito, Ostrov objavov, Truth story,
Tajomstvo Gréty Garbo. Teší sa na úlohu
baby Zlopočasnej v Sestrách strigách.
Narodila sa v Skalici, odmala býva
v Bratislave.
Tí, ktorí nechodia do divadla, ju
môžu vidieť v úlohe spíkerky Tiny
v „markízackom“ seriáli Rádio Fresh.
 Čím ste chceli byť, keď ste boli
malá?
- Teta v čistiarni.
 Čože?
- Lebo tie mali takú perfektnú
„štikačku“, ktorou pripevňovali
na šatstvo lístočky. Práve tá „štikačka“
bola hlavným motívom.
 Dokedy vám to vydržalo?
- Potom som chcela byť lekárničkou,
pretože tie „odfajkovávali“ vydané
recepty. Neskôr som snívala, že budem
tanečníčka a speváčka. Neviem, či som
si niekedy v mladom veku predstavovala,
že budem herečka.
 Edita Borsová upozorňuje: „Na tejto fotke som nenalíčená...“
 Vraj za vašou javiskovou kariérou
stála babička?  Hrali ste vo filmoch pre Hallmark,  Rádio Fresh? aj inú skúsenosť. Napríklad v Astorke.
- Hrávala ochotnícke divadlo. Frankenstein či Uprising, ako ste sa - Seriál je tiež super skúsenosť. Nezáleží na tom kde, ale s akými ľuďmi.
Od detstva som počúvala herecké do nich dostali? Venujem sa v ňom hereckým veciam. Aj zaznávané scény v menších mestách
historky, fascinovali ma staré fotografie - Prešla som konkurzom ako kopa Mohlo by sa zdať, že to sa pri seriálovej sú kvalitné. Samozrejme, že každý
z predstavení. Sprevádzalo ma to ďalších neznámych slovenských produkcii nerobí, ale je to tak. Každý by chcel byť v Bratislave, aby mohol
celým detstvom. Babička má už dnes hercov. Zaujímavý bol pre mňa najmä herec chce byť dobrý. ísť po skúške na kávu a stretol kopu
osemdesiatosem rokov a stále je úžasná Frankenstein, v ktorom som najprv mala kamarátov. Aj keď toto nie je jediný
rozprávačka. Popri tom hral dedo hrať len nejakú slúžtičku. Našťastie  Ako ste sa dostali do Trnavy? dôvod.
na husle a spieval. som sa štábu zapáčila a dostala som - Napísala som si žiadosť. Z Trnavy
postavu, ktorá mala aj meno. Volala sa poznám akurát divadlo, Trojičné  Cítite v trnavskom publiku niečo
 Kedy nastal vážny zlom Agáta. námestie a Hlavnú ulicu. Do Trnavy špecifické?
a rozhodnutie, že budete herečka? dochádzam. Uvedomujem si, aké je to - Mám radosť, že aspoň raz za rok sa
- S pubertou nastúpili aj prvé  Vnímate rozdiel medzi divadlom úžasné, viesť sa ráno po diaľnici medzi tu udeje niečo nekomerčné a ľudia prídu.
pocity zahanbenia. Po maturite som a filmom? Čo je vám bližšie? poľami... Spočiatku som sa bála predsudkov,
tri roky študovala na prírodovedeckej - Väčšiu skúsenosť mám s divadlom. pretože, predsa len je to mesto silne
fakulte biológiu a geografiu. V prvom Jednoznačne je to teraz práve divadlo.  Po diaľnici medzi Bratislavou ovplyvnené katolicizmom. Našťastie
semestri mi však došlo, že som mala Klišé odpoveď je: Že to je v spôsobe a Trnavou a úžasné? na naše predstavenia chodia aj mladí
ísť niekde inde. Lákala ma avantgarda hrania. V divadle vzniká hra intenzívnou - Ja odtiaľ nemám žiadnu zlú ľudia. A to ma teší.
a alternatívne divadlo. Žiaľ, prvé prácou. Vo filme je to rýchlejšie. Mávam skúsenosť. Skôr naopak. TEXT A FOTO: VLADIMÍR KAMPF
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com