This page contains a Flash digital edition of a book.
Похвално слово за Словото
Старинният театър представя драма-ритуал
на Радко Радков във Ватикана
През 1978 г., в навечерието на
1300-годишнината от основава-
нето на Аспарухова България, по
идея на Людмила Живкова към
Комитета по култура е основан
Старинен театър. През м. юни
с.г. той представя за първи път в
Криптата на храм-паметника „Св.
Александър Невски“ с много голям
успех нарочно написаната за него
литургичната драма-ритуал „Пох-
вално слово за Словото“ от Радко
Радков със сюжет от посещението
на Константин-Кирил Философ и
Методий в Рим.
Ролите изпълняват: Констан-
тин-Кирил Философ – Илия Ка-
раиванов; Методий – Кирил Янев;
Папата – Димитър Милев; Три-
Папа Йоан Павел ІІ наблюдава българската драма,
езичната ерес – Цветана Дякова;
Ватикана, 12 октомври 1985 г.
Премъдростта – Меди Димитро-
ва-Вуцова; Цар Борис І – Любен
Чаталалов; Кирил (дете) – Ерофим
Христов; Методий (дете) – Ивай-
ло Попов. Режисьор-постановчик
Александър Попов; Сценография
Нено Гюлев; Костюми Венера На-
следникова; Пластика Асен Гаври-
лов. Хор-камерен ансамбъл „Йоан
Кукузел Ангелогласния“. Худ. рък.
Програмата на Европейския екуменически симпозиум,
Димитър Димитров. Музикално
посветен на Св. Св. Кирил и Методий
оформление Юлия Христова. По-
мощник-режисьор Георги Везев.
Още същата година на 24 май,
Радко Радков по случай празника на Светата
двоица, драмата е показана по
Букви-семена
покана на Ватикана в базилика-
та „Сан Джорджо ин Велабро“ на
римския форум. Тя предизвиква
Артистът Кирил Янев получава благословение от папата
оживление сред ватиканското ду-
ПРЕМЪДРОСТТА:
ховенство и италианската публи-
– Голи са без книги всички народи,
ка. На следващата година също по
Готови за плена на вечната мъка!
покана на Ватикана Старинният
БОРИС:
театър има турне в базиликите
– Пряжде убо словене не имяхон книгъ.
на Рим, Неапол, Сполето, Асизи и
Изпървом славяните нямаха книги.
американската черква в Париж.
ПРЕМЪДРОСТТА:
На 12 октомври 1985 г. във Ва-
– Изпървом славяните нямаха книги.
тикана е свикано тържествено за-
И бяха принудени да пишат с черти и резки.
седание по повод 5-та годишнина
В началото беше Словото. И Словото бе у Бога и Бог беше Словото.
от провъзгласяването за вечни
То бе в началото у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана
времена на Св. Св. Кирил и Ме-
нито едно от онова, което е станало. В него имаше живот и животът
беше светлина за човеците. И светлината в мрака свети и мракът я не
тодий за съпокровители на Евро-
обзе.
па редом със Св. Бенедикт Нур-
КИРИЛ:
сийски. Спектакълът „Похвално
– Забрави Константинопол, мраморите на Магнавър за една камба-
слово за Словото“ е представен в
нария, скрита като жилка в лавър, в камъка на планината. Нека твоят
залата „Папа Павел VІ“ пред па-
небосклон бъде храмовият купел в манастира Полихрон. Нека вятър
пата, всички кардинали, духовни
князе, владици от целия католи-
Артистката Меди Димитрова подарява копие от пиесата на папата
от Егея, на маслинов лист засвирил, да развява твойто расо. Ти при-
емаш име Кирил, Константине Философе. Вече пачият писец ще из-
чески свят и 8-хилядна космопо-
литна публика. Драмата е играна
Радко Радков
писва твоя образ с ореола на светец. И от твоята килия, пътят, който
на български език със симултанен
(31.01.1940-01.09.2009)
в рая води, ще премине през земите на славянските народи и ще пръс-
не твойта шепа букви като семена. Ала подвигът започва от велика
превод на италиански.
Роден в старата столица Търново, приел своето кръщение в исто-
тишина. От лика изпит на поста, от труда, от манастира, който сред
Главата на Римокатолическата
рическия Дряновски манастир, прекарал детството и юношеството
асми и вятър зазвучава като лира в силните ръце на ангел. Трябва!
църква е силно впечатлен от дей-
си в старинния квартал на Габрово Бичкинята, завършил Духовната
Напусни света, за да бъдеш вечно в него, за да вдъхнеш на пръстта дух
ството. Когато авторът заговорва с
семинария „Св. Иван Рилски“ и класическа филология в Св. Климен-
на разум и на слово. Забрави, че си магистър на науките и слушай как
него на латински език, той остава
товия университет, Радко Радков сътвори – по шекспировски – не-
шуми потокът бистър с твойта кръв съзвучен, с пулса на славянския
изненадан – уверен бил, че е видял
повторимите „Византийски запеви“, заслужили авторитетни оценки
ти глас. Получавай втори поглед от свещения екстаз, за да виждаш над
творба на неизвестен средновеко-
като единствени по рода си за славянските литератури, поредица дра-
нещата. Углъби се в Полихрон, слей се с восъчните капки върху книги
вен писател, а не на негов съвре-
ми, посветени на Цар Симеон Велики, Патриарх Евтимий Търновски,
и икони. Вземай образ на апостол, застани до своя брат!
менник. По същото време тече съ-
Балдуин Фландърски, „Всенародно бдение за Апостола Левски“, като
БОРИС:
дебен процес над Сергей Антонов,
по изключение дважди бе награден с престижната френска награда
– Вам се пада свят за нива!
обвинен, че е замесен в опит за
„Солензара“ и стана Кавалер на френската култура.
ПРЕМЪДРОСТТА:
покушение над папата. Радко Рад-
– Вам се пада свят за нива! Приемете този свят.
ков, вземайки благослов от папата,
Достойно есть! Вечная память!
КИРИЛ:
изрича: „Свети отче! Освободете
„За буквите – О писменехь“
– Княже на моя народ, приеми този дар, буквите на вашия език, по-
моя сънародник – той е невинен...“
добър и по-почтен от всякакво злато и сребро, и от скъпоценен камък,
Изявлението на папата, с което
и от нетрайно богатство. Стани с него да утвърдиш бързо делото и
Светият отец осъжда антихуман-
През 2006 г. под папския олтар на римската базилика „Св. Павел“
от все сърце да подириш Бога! Подтикни всички да се не ленят, а да
ните методи на италианското пра-
извън градските стени бе открит саркофаг на ап. Павел, който стана
поемат истинския път, та и ти с подвига си, след като си ги научил
восъдие, е разгласно нашироко от обект на пълно научно изследване.
да познават съвършенството, да получиш заради него наградата си в
тамошните медии.
В римските катакомби от ІV век бе открито най-древното засега из-
този и в бъдещия живот! Отсега и докрай да оставиш на идещите по-
Единственото по рода си съби-
ображение на ап. Павел като мъж със заострена брада и светложълт
коления своя помен.
тие във Ватикана е документи-
нимб.
Из „Похвално слово за Словото“
рано на филмова лента от киноре-
В. „Осерваторе романо“, 28 юни 2009 г.
жисьорката Елена Панайотова.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com