This page contains a Flash digital edition of a book.
Mojemu wujkowi Alowi
Z DZ I E J Ó W H A Z A R D U
czas do niego przydomek Stu „The
Comeback Kid”. Wcześniej był
ta książka bardzo by się
bowiem nazywany Stu „The Kid”
(Dzieciak) z powodu swojej niepo-
spodobała – ��������������
zornej postury i chłopięcych rysów
twarzy.
Przydomek Comeback Kid
wiązał się nie tylko ze zdobyciem
przez Ungara po wielu latach tytu-
�����������������������������������
łu pokerowego mistrza
����
świata, ale
���������������������������������
również z wcześniejszymi proble-
��������������������������������������������
������������������������������������������mami z narkotykami. ������Sam mistrz
��������������������������������������������
����������
twierdził,
�������������������������������
że jedynym sposobem
����������������������������������������������
��������������������������������������������
na zmianę stylu życia jest wypro-
����� ����� �
���������������������������������
wadzenie się z
������
Miasta Grzechu.
�������������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�������������������������������������������
Jednak gdy córka proponowała �
���������������������������������������
mu, żeby zmienił miejsce zamiesz-

����������������������������������������

��������� �������
��������������������������
kania i przyjeżdżał
�����������
do Vegas raz

��
������������� �
do roku po kolejne zwycięstwo

���������������������������������������� �

�������������������
w Main Evencie,
�������������������������
śmiał się jedynie

��������������������������������������������������

z tego pomysłu.

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������������������������Przed ostatnim triumfem w ra-


mach WSOP Ungar znów był bez

��������������������������������������

���
grosza.
��������������������
Przyjaciel
�������������������������������
i zawodowy po-

�������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
kerzysta Billy Baxter wyłożył na


����������������������������������������������������������
jego wpisowe 10 tys. dolarów. Stu

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������
przystąpił do turnieju.
���������������
Szło mu

�������������������������������������������������������������

������������������������
coraz lepiej.
��������������������������������������

Zaraz po zwycięstwie


�������������������������������������������������������
���������������������������przy fi nałowym stole Main Eventu
(wydarzenie relacjonowała tele-
wizja ESPN) pokazał do � � �kamery � � � � � � � � �
zdjęcie córki, które trzymał w kie-
szeni przez cały turniej,
� �
i

zadedy-
� � � � � � �� � � �������������
kował jej swój sukces. Wygraną
w wysokości miliona dolarów po-
dzielił się po połowie z Baxterem.
��� �������� �� ��������� ��������� ��������
��� ���� ������ ������������� �������� �� �����
Ulotne pieniądze
�������������������������������������������
Upłynęły zaledwie dwa mie-
��������� ���������� ����������� ���������
siące od zwycięstwa we WSOP,
a „Comeback Kid”, po spłaceniu
������ �� ���� ������ �� ������� ��������
hazardowych długów i dużych
��������� ������� ������� �������� ���������
przegranych na wyścigach koni
����������������������������������������������
i zakładach sportowych, znów był
�����������������������������
spłukany. Wkrótce potem zacho-
rował, co uniemożliwiło mu udział
„… w otwartym nocą kasynie Cal-Neva Lodge
we WSOP w następnym roku.
Pokerowy mistrz nie doczekał
gośćmi Franka Sinatry byli Marilyn Monroe,
też rozwoju pokera w wieku XXI Joe Kennedy z synem, John F. Kennedy…”
i prawdziwego boomu na tę grę.
Stu Ungar żył 45 lat. Jego cia-
ło znaleziono w łóżku w pokoju
��������������
hotelowym przy Las Vegas Strip
w listopadzie 1998 r. W kieszeni
taniej na http://sklep.e-play.pl
miał zaledwie 800 dolarów. Po-
chówek zafundowali mu znajomi
gracze. 
B I B L I O T E C Z K A
norbert@e-play.pl
w w w . e - p l a y. p l Dast Consulting
lipiec – sierpień 2009
87
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com