This page contains a Flash digital edition of a book.
E - PL AY L I FE S T Y L E
rajem dla golfi stów
Rośnie oferta biur podróży przygotowywana specjalnie z myślą
o amatorach golfa. Popularność tego sportu jest już tak duża, że coraz
częściej obejmują go również zakłady bukmacherskie. Wszystkim,
którzy chcą z golfem zapoznać się bliżej, niezapomnianych wrażeń
dostarczą na pewno pola w Afryce.
WERONIKA CHEŁMECKA
N
ajwięcej profesjonalnych
pół golfowych można
znaleźć w Republice Połu-
dniowej Afryki. Tamtejszy klimat
charakteryzuje się umiarkowanymi
temperaturami zarówno w lecie, jak
i w zimie. Od września do grudnia
padają natomiast obfi te deszcze,
co sprzyja rozwojowi roślinności
i umożliwia utrzymanie idealnej
zieleni na polach golfowych. Jed-
nym z najpiękniejszych miast
Wyzwania dla
w tym rejonie jest położony na
championów
wybrzeżu Durban. W regionie Nasz przewodnik po polach gol-
Kwa Zulu Natal i Durbanie jest fowych RPA rozpoczniemy od Dur-
aż 28 pól golfowych i tylko ban Country Clubu (długość 6104 m,
dwa z nich to pola 9-dołkowe, par 72). Znajduje się on na północ
reszta to 18-dołkowe pola od centrum miasta, a rozciągający
klasy mistrzowskiej. Popular- się stąd widok na Ocean Indyjski
ność golfa w RPA jest ogrom- zapiera dech w piersiach. Odbyło
na. Wystarczy zajrzeć do sta- się tam więcej SA Open Champion-
tystyk, by dowiedzieć się, że ships niż na jakimkolwiek innym
na jeden klub przypada tam polu. W rankingu pierwszej setki
średnio ponad tysiąc osób. najlepszych światowych komplek-
80
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com