This page contains a Flash digital edition of a book.
Aktualne informacje:
www.e-play.pl
p o r t a l h a z a r d o w y
Z Z AG R A N I C Y
Meksyk szósty
GAMMEX dopiero za rok sezon
EPT
Organizatorzy Meksykańskiej Wystawy Gier, Loterii i
Rozrywki GAMMEX 2009 zdecydowali się zrezygnować Ogłoszona została lokalizacja
z tegorocznej edycji i przełożyli imprezę na następny pierwszej części sezonu szóstego
rok. Jest to odpowiedź na prośby odwiedzających i PokerStars.com European Poker
wystawców, zarówno krajowych i międzynarodowych, Tour – najbogatszego cyklu
związane z pandemią wirusa H1N1. Targi odbędą się turniejów pokerowych na świecie.
14-15 kwietnia 2010 r.  Start 17 sierpnia w Moskwie.
Źródło: Yogonet.com Wpisowe wyniesie 212 tys. rubli
co odpowiada ok. 6,9 tys. dolarów.
Maksymalna liczba graczy została
ustalona na 600.
Czechy Kolejne turnieje to: EPT Barcelona
Tipgames na sprzedaż (4-9 września, 8300 euro
wpisowego, 700 graczy); EPT
Akcjonariusze fi rmy Londyn (1-7 października, 5250
Tipsport, największego funtów wpisowego, 800 graczy);
czeskiego bukmachera, EPT Warszawa (20-25 października,
zdecydowali się na 21 000 złotych wpisowego, 400
sprzedaż fi rmy Tipgames, która w Czechach zajmuje się graczy); EPT Vilamoura (17-22
eksploatacją automatów do gier oraz jest właścicielem listopada, 5300 euro wpisowego,
70 sportbarów. Spodziewana wartość transakcji to 1 mld 600 graczy); EPT Praga (1-6 grudnia,
czeskich koron. 5250 euro wpisowego, 600
– Chcemy w pełni poświęcić się zakładom graczy). PCA będzie rozgrywany na
bukmacherskim, nie chcemy rozdrabniać inwestycji Bahamach (4-14 stycznia 2010 r.
l
i
a
.
c
o
m
o
to
między obiema fi rmami – mówi dyrektor generalny (10 600 dolarów wpisowego, 1600 © f
Tipsportu Petr Knybl. graczy).
Ewentualny nowy właściciel Tipgames będzie musiał Poprzedni sezon EPT był dla cyklu rekordowy. Pula
ściśle współpracować z Tipsportem, ponieważ wiekszość nagród wszystkich turniejów wyniosła prawie 55 mln
sportbarów jest połączona z oddziałami bukmacherskimi euro. Grało niemal 8 tysięcy graczy z 97 krajów. Cztery
Tipsportu.  najwyższe pule nagród w naziemnych turniejach
Źródło: Financninoviny.cz pokerowych rozgrywanych poza USA były do zdobycia
właśnie podczas piątego sezonu EPT. 
Źródło: PokerStars
Wielka Brytania
Typowo szkocki zakład
USA
Wielka Brytania jest kolebką zakładów Wiadomości: dobra i zła
bukmacherskich, jednak i tam zdarzają
się zakłady dziwne, a czasami nawet Amerykańska Colorado Lottery z powodu błędu
bardzo dziwne. Podczas ostatniej programu pocztowego w systemie komputerowym
kolejki meczów eliminacyjnych do rozesłała maile do kilku tysięcy osób z informacją,
Mistrzostw Świata w RPA 2012 że wygrały po 100 dolarów za wypełnienie ankiety
pewien Szkot postanowił zagrać oceniającej produkty spółki. Faktycznie fi rma zamierzała
dość nietypowy zakład. Ponieważ nagrodzić tylko 20 zwycięców wyłonionych w losowaniu.
jego intencją było maksymalne Na szczęście błąd zostal szybko wyłapany i proceder
zminimalizowanie ryzyka, przerwano po wysłaniu posta na 3700 adresów. Zła
obstawił zwycięstwo Anglików w wiadomość jest taka, że większość graczy, którzy
meczu z Andorą… Na pierwszy zostali powiadomieni o wygranej, nie otrzyma jej.
rzut oka wszystko wydaje się Wśród „zwycięzców” było tylko dwóch faktycznych
normalne, jednak gracz postawił na nagrodzonych.
zwycięstwo Wyspiarzy niebagatelną Jak łatwo policzyć, Colorado Lottery przewidziała
sumę 135 tys. funtów, zaś jego zysk zaledwie 2 tys. dolarów bonusu dla graczy, którzy
wyniósł zaledwie 675 funtów!  wypełnią ankietę. Aby nagrodzić wszystkich
Źródło: WZB Milenium powiadomionych, musiałaby wydać 370 tys. dolarów. 
.
c
o
m
l
i
a
o
to
© f
38
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com