This page contains a Flash digital edition of a book.
Aktualne informacje:
www.e-play.pl
p o r t a l h a z a r d o w y
Z Z AG R A N I C Y
Ukraina Estonia
Hazard zakazany! W OEG bez
dywidendy
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy
Olympic Entertainment
Group (OEG) podjęło decyzję
o niewypłacaniu dywidendy.
„WZA postanowiło przyjąć
propozycję podziału zysku
polegającą na tym, że strata
netto za rok zakończony 31
grudnia 2008 r. w kwocie
459 227 177 koron estońskich
zostanie pokryta z wyłączonego
z podziału zysku przyszłych
okresów” – poinformowała
OEG w komunikacie.
Spółka Olympic Entertainment
11 czerwca br. Rada Najwyższa (ukraiński parlament) Group miała po audycie 454,6
odrzuciła weto prezydenta Wiktora Juszczenki mln koron straty netto wobec
w stosunku do ustawy o zakazie biznesu hazardowego. 380,7 mln koron zysku rok wcześniej (1 korona estońska
Oznacza to, że od chwili publikacji tego dokumentu = 0,287 zł). Skonsolidowane przychody wyniosły 2806
stanie się on obowiązującym prawem. mln koron wobec 2517 mln koron rok wcześniej. 
Ustawa o zakazie biznesu hazardowego cofa wszystkie Źródło: ISB
licencje dla operatorów kasyn na Ukrainie. Rząd
natomiast ma w trybie pilnym, czyli w ciągu trzech
miesięcy opracować nowe prawo hazardowe, które
ulokuje kasyna w specjalnych strefach.  USA
„Hazard na Ukrainie skazany na strefy” – str. 46 Wszyngton wbrew WTO
Komisja Europejska zakończyła dochodzenie w sprawie
działań USA w obszarze hazardu online. Stwierdzono, że
Holandia amerykańskie prawo zabraniające grania w sieci stanowi
Rekordowa wygrana na naruszenie zasad handlu międzynarodowego. Komisja
automacie w sieci! ustaliła, że obowiązujące w USA obostrzenia względem
e-hazardu stosowane są przede
Największa w historii gier internetowych wygrana wszystkim w stosunku do fi rm
padła w holenderskim Utrechcie. 33-letnia kobieta zagranicznych. Stany Zjednoczone
grając w Mega Fortunę w internetowym Unibet Casino zezwalają bowiem na działalność
została szczęśliwą zdobywczynią prawie 4,5 mln euro. rodzimym fi rmom organizującym
Wprawdzie podatek od tak wysokiej sumy wynosi zdalne zakłady na wyścigi konne
w Holandii ok. 1,1 mln euro, ale pozostała kwota wciąż i wyścigi psów, podczas gdy poker
robi wrażenie.Wygrana padła w Internecie oferowany przez fi rmy
na wideoautomacie, czyli tzw. z UE jest zakazany. Poszkodowane
maszynie wrzutowej. Jest to są szczególnie fi rmy z Wielkiej
nowa generacja automatów Brytanii, Irlandii, Austrii, Malty
dobrze znanych z salonów gier i Gibraltaru.
bardzo popularnych w Polsce. W raporcie podkreślono możliwość
Tak więc nowy rekord może podjęcia przez Unię Europejską
paść także w naszym kraju. działań na forum Światowej
Poprzedni rekord wysokości Organizacji Handlu (WTO) na rzecz
wypłaty w grach na zniesienia restrykcji Waszyngtonu.
automatach online wynosił Wyrażono jednak nadzieję, że
1,1 mln euro i został wypłacony strony dojdą do porozumienia
przez Unibet Norwegowi. 
l
i
a
.
c
o
m
samodzielnie. 
o
to
Źródło: Bonivest Polska © f Źródło: reviewed-casinos.com
c
o
m
l
i
a
.
36
lipiec – sierpień 2009 o
to
© f
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com