This page contains a Flash digital edition of a book.
S PI S T R E Ś C I
LIPIEC – SIERPIEŃ 2009
http://magazyn.e-play.pl

Analiza rynku – Polska Temat miesiąca
Wspólny głos e-hazardu 14 Totalizator widzę ogromny 4
Wakacje u bukmachera 16 Kosztowny rozwój 8
Pretendenci do Błękitnej Wstęgi 20
Monopolista nie gra fair 22
Resort nie ma spójnej wizji 24

Prezentacje
Tomasz Chalimoniuk: Z inwestycjami
czekamy na nowelizację ustawy 32

Analiza rynku – świat
Europejskie kasyna straciły miliard euro 40
Rosyjski chaos 44
Hazard na Ukrainie skazany na strefy 46
Czeski rekord 48
Hiszpanie wolą e-granie 50

Wywiad miesiąca
E-hazard w USA o krok od legalizacji 52
Leszek Hański:

Dopłaty naruszą prawo 10
Pod lupą eksperta
Media i telekomy wchodzą do gry 60

Gra
w t
oku
Co z t
ym pok
erem?

68
Turniejo
we zag
rania
70
Gramy w pok
era Omaha

72
Rozbić k
asyno!

74
Tożsamość g
racza

76

E-P
LAY
Lif
est
yle
Wabienie t
yperó
w sensacją

78
Afrykańsk
ie tropik
i rajem
dla golfi
stów

80
Hazar
d u źr
ódeł
84
A TAKŻE:

Z KRAJU 26
Z dz
iejó
w h
aza
rdu
Z ZAGRANICY 36
Wielki C
omeback K
id
86 NOWE PRODUKTY 56
Legendar
ny „fuks
” Daglezji

88 E-PLAY TOWARZYSKI 62
KALENDARZ TARGOWY 90
KONKURS GRAJ Z UNIBETEM W „E-PLAY” ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.
LISTA LAUREATÓW ZOSTANIE OPUBLIKOWANA W KOLEJNYM NUMERZE „E-PLAY”.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com