This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – P O L S K A

zainteresować klientów skiego kierowcy, a zwłaszcza jego sła kilka małych niespodzianek.
punktów bukmacherskich. bolidu pozostawia wiele do życze- Aczkolwiek prawdziwa walka roz-
Jak co roku, typerzy będą próbo- nia. O tym, że w tej dyscyplinie pocznie się 16 sierpnia wraz z roz-
wać też swoich sił podczas turnieju kierowca jest jedynie dodatkiem poczęciem fazy play off.
tenisowego na kortach Wimble- do samochodu, świadczy przypa-
donu. Pomimo światowego kry- dek Jenssona Buttona. Rok temu
Egzotyka dla wytrawnych
zysu, organizatorzy podnieśli w Brytyjczyk był tłem dla najlep- Typerzy, którzy nie zamierzają
tym roku pulę nagród do 12,5 mln szych, a dziś, po zmianie bolidu robić sobie przerwy wakacyjnej,
funtów, czyli o 6 proc. wobec roku rządzi i dzieli w Formule 1. Buk- nie powinni narzekać na brak ofert.
2008. Tradycyjnie najwięcej emo- macherzy się nie poddają i próbują Warto spróbować sił w nowych dy-
cji towarzyszyć będzie rywalizacji zachęcić polskich graczy, oferując scyplinach, choć przy typowaniu
Federera z Nadalem. A londyński np. zakłady, w których należy wy- należy kierować się dużą ostroż-
turniej pokaże, czy porażka Hi- typować, kto szybciej dojedzie do nością. – W okresie letnim zaobser-
szpana na kortach Roland Garros mety: Robert Kubica czy jego kole- wowaliśmy przesunięcie zaintere-
była tylko wypadkiem przy pracy. ga z BMW Sauber Nick Heidfeld. sowania na dyscypliny egzotyczne,
Z dużą uwagą będziemy śledzić jednak nie jest ono aż tak znaczące.
wyniki Polaków. Tym bardziej, że
Ryczące maszyny i żużel
Pamiętajmy, że osoby obstawiające
ich występy na paryskich kortach, Niemniej fani sportów motoro- dyscypliny egzotyczne, typu sno-
skłaniają do umiarkowanego op- wych zdegustowani tym, co dzie- oker czy wyścigi psów, to znawcy
tymizmu. Chociaż według nie- je się na torach samochodowych, lub wytrawni gracze – przestrzega
których bukmacherów Agnieszka mogą przenieść swoją uwagę na Wojciecha Trzaska z Bet-at-home.
Radwańska może dotrzeć nawet do tory motocyklowe. Tym bardziej, com. 
półfi nału turnieju. Daleko mogą że w przypadku tych drugich wal-
zajść również pary deblowe sióstr ka jest dużo ciekawsza i bardziej Wojciech Urbanek
Radwańskich, Fyrstenberg-Mat- nieprzewidywalna. Świadczy o tym w.urbanek@e-play.pl
kowski czy Łukasz Kubot z Au- choćby majowe Grand Prix Włoch, „Wabienie typerów sensacją” – str. 78
striakiem Olivierem Marachem. gdzie Valentino Rossi, niepokona-
Trudniej o optymizm w przy- ny od siedmiu lat na torze Mugello,
BUKMACHERZY
padku naszego jedynaka wśród musiał uznać wyższość Australij-
kierowców Formuły 1. Przed roz- czyka Caseya Stonera i Hiszpana
POLECAJĄ LATEM
poczęciem tegorocznego sezonu Jorge Lorenzo. Najbliższe sześć
BETAKO
wydawało się, że Robert Kubica letnich wyścigów zapowiada się •
Liga Światowa w siatkówce
przyciągnie klientów do punktów naprawdę interesująco. •
Eliminacje do Ligi Mistrzów
bukmacherskich. Tak się jednak nie Wiele emocji budzi również żuż-
i Ligi Europejskiej w piłce
stało, a kondycja najlepszego pol- lowe Grand Prix. W tym roku nie
nożnej
jest to już wyłącznie teatr jednego

FIFA Confederation Cup
aktora. Znakomity Duńczyk Nicki

Formuła 1
po trzech rozegranych turniejach

Żużel Grand Prix, DPŚ,
zajmuje w generalnej klasyfi kacji
Speedway Ekstraliga
dopiero czwarte miejsce. Jak na

Lekkoatletyka (Grand
razie stawce przewodzi Australij-
Prix, Mistrzostwa Świata
w Berlinie)
czyk Jason Crump. Ale największą
rewelacją jest wicelider klasyfi ka-

Koszykówka WNBA
cji młody Rosjanin Emil Sajfut-
UNIBET
dinov, zwycięzca dwóch turniejów. •
Sporty letnie – siatkowka
Co ważne, wśród 16 najlepszych
plażowa, beach soccer
żużlowców startuje aż czterech Po- •
Transfery w ligach piłkarskich
laków, a Tomasz Gollob wciąż ma
BWIN
duże szanse na medalowe miejsce

Liga Światowa w siatkówce
w końcowej klasyfi kacji. Latem

Siatkówka plażowa
odbędą się trzy turnieje z cyklu

MotoGP
GP. W lipcu o Drużynowy Puchar
Świata zawalczą najsilniejsze re-
BETSSON
prezentacje, a areną zawodów bę-

Wyścig kolarski Tour de France
dzie Leszno.

Formuła 1
Znawcy żużla mogą również

Lekkoatletyka Golden League
obstawiać wyniki najsilniejszej

Eliminacje do Ligii Mistrzów
ligi świata – Speedway Ekstraligi.
z udziałem mistrza Polski
Pierwsza faza rozgrywek przynio-

MotoGP
18
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com