This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – P O L S K A
nia oferta bukmacherów jest na tyle szych młodzieżowych reprezenta- Większość piłkarzy spędza lato
bogata, że niemal każdy znajdzie w cji Starego Kontynentu znalazły na plaży, ale niektórzy z nich, za-
niej coś ciekawego. Jeśli dodać do się m.in. Włochy, Niemcy, Anglia, miast wypoczywać, uganiają się za
tego atrakcyjne bonusy, oferowane Hiszpania. Niemal równolegle piłką. Beach soccer, czyli plażowa
w miesiącach letnich, to okaże się, osiem narodowych reprezentacji piłka nożna bardzo szybko zysku-
że typowanie w tym okresie może seniorów walczyło w Republice je zwolenników. Wprawdzie tra-
być ciekawym zajęciem. Południowej Afryki o Puchar Kon- dycyjny futbol różni się od piłki
federacji. To turniej organizowany kopanej na piasku, ale większość
Piłka w grze non stop
przez FIFA, w którym gra sześć fanów piłki nożnej po obejrzeniu
Numerem jeden wśród najchęt- drużyn – zwycięzców mistrzostw kilku meczów beach soccera z pew-
niej typowanych dyscyplin jest kontynentalnych oraz gospodarz nością polubi tę dyscyplinę sportu.
piłka nożna. Większość europej- i mistrz świata. W tym roku o Pu- Dlaczego więc nie spróbować sił w
skich lig piłkarskich gra według char Konfedaracji oprócz gospo- typowaniu? Najważniejszą tego-
terminarza jesień-wiosna, w tym darzy walczyły Włochy, Hiszpania, roczną imprezą w plażowej piłce
rodzima Ekstraklasa. Ale w niektó- Brazylia, Egipt, Irak, Nowa Zelan- nożnej będzie Europejska Liga Be-
rych krajach, ze względu na klimat, dia i Stany Zjednoczone. Z kolei w ach Soccera.
obowiązuje system wiosna-jesień. lipcu i sierpniu odbywać się będą
Według takiego terminarza grają rundy eliminacyjne Ligi Mistrzów
Nie samą piłką typer żyje
ligi: rosyjska, szwedzka, norweska, i Pucharu UEFA. Lato jest też idealną porą roku
duńska czy fi ńska. Poza tym buk- W martwym sezonie piłkarskim dla przedstawicieli sportów mo-
macherzy poszerzają swoją ofertę uwagę mediów przyciągają transfe- torowych, lekkoatletów czy teni-
o ligi pozaeuropejskie: brazylijską, ry zawodników. Karuzela rusza za- sistów. Jedną z najważniejszych
amerykańską MLS czy nawet nie- zwyczaj pod koniec czerwca, a me- imprez tegorocznych wakacji będą
których państw Afryki oraz Azji. dia prześcigają się w spekulacjach, Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świa-
W czerwcu część graczy eks- kogo i za ile kupią klubowi prezesi. ta w Berlinie. Zmagania sprinterów,
cytował turniej EURO U21, czyli Zainteresowanie tym zjawiskiem sztafet czy niektóre konkurencje
młodzieżowe Mistrzostwa Europy, próbują wykorzystać niektórzy rzutowe, zwłaszcza pchnięcie kulą
w których grali piłkarze poniżej bukmacherzy, wprowadzając za- i występ naszego olbrzyma Toma-
21. roku życia. W gronie najlep- kłady na transfery. sza Majewskiego powinny

LETNI KALENADARZ WYDARZEŃ BUKMACHERSKICH
�������� ������ �������� ��������
�� �� �� �� �� � � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � �
�����������
���������������������������
�������� ������������������ ��������� �������������������
���������
��������������
����� ���������
��������� ���������� ��������� �������������������� ���������
�����
����������������������� ����������������������
�������������������������� ����������������������
��������� ��������������� �������������
����������������������������� ������������ ������������������ ���������������
����
������ ���������� �������������������� �������� ���������������
�������������������������������
���������������� ����������������� ��������������������������������
������������������������
������������������������������
���������������������������� ����������������������������
������������������������������������������
���� ���� ����� ������ ��������
lipiec – sierpień 2009
17
���
���
����
���
���
��� ���
���
������� ������� ������� �������
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com