This page contains a Flash digital edition of a book.
E - P L AY L I F E S T Y L E
K O R T Y
PEŁNE KASY
Turnieje tenisowe zdobywają coraz większą popularność. Bukmacherzy
oferują już obstwianie niemal 7 tysięcy takich spotkań rocznie. Także nad
Wisłą tenis zdaje się przeżywać swój najlepszy czas za sprawą Agnieszki
Radwańskiej.
WOJCIECH URBANEK
O
statnio obserwujemy rosnące od czasów fi nalistki Wimbledonu się tak sławnym duetem, jak siostry
zainteresowanie tą dyscypliną z roku 1937 Jadwigi Jędrzejowskiej. Williams.
w związku z sukcesami sióstr Rad- Niestety początek br. nie był
wańskich. Kto wie, może czeka nas udany dla Radwańskiej. Przegrała
Obecnie rządzi Europa
niedługo prawdziwy boom na tenis, kilka spotkań z niżej notowanymi Przyjrzyjmy się pozostałym fa-
zarówno ten uprawiany, jak i bierny, zawodniczkami. Młoda, 20-letnia worytom. Należy pamiętać, że tenis
oglądany – przyznaje Wojciech tenisistka nie potrafi ła udźwignąć przez lata był zdominowany przez
Trzaska, dyrektor ds. relacji inwe- ciężaru roli faworyta. Ale z drugiej trzy nacje: Brytyjczyków, Ameryka-
storskich w bet-at-home.com. strony, wiek Agnieszki Radwań- nów i Australijczyków. Z pewnością
W roku 2008 nasza zawodniczka skiej jest jej wielkim atutem. Liderki nie można więc lekceważyć tych za-
plasowała się w pierwszej dziesiąt- światowej listy – Elena Dementiewa wodników, choć dziś palmę pierw-
ce najlepszych na świecie, a w tym i Serena Willims – liczą sobie po 28 szeństwa dzierżą gracze z zupełnie
prawdopodobnie przekroczy ma- lat, a aktualny numer jeden – Dina- innych krajów.
giczną kwotę 2 mln dolarów, któ- ra Safi na – ma 23 lata. Być może już W pierwszej trójce zestawienia
re zarobiła na korcie od początku za kilka lat Agnieszka wraz ze swo- ATP (Stowarzyszenie Tenisistów Pro-
kariery. Agnieszka jest największą ją siostrą Urszulą, która dobija do fesjonalnych) mężczyzn nie znaj-
polską gwiazdą w kobiecym tenisie czołówki kobiecego tenisa, staną dziemy żadnego przedstawiciela
80
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com