This page contains a Flash digital edition of a book.
E - P L AY T O WA R Z Y S K I
Babski Poker i urodziny
T
radycyjną imprezą promu-
kasyna
jącą grę przy karcianych
stołach stanowił zorga-
nizowany przez fi rmę Casinos
Poland turniej Babskiego Poker
w hotelu
w hotelu Hyatt. Były oczywiście
emocje i nagrody dla każdej z
uczestniczek. Początkujące pa-
Hyatt
nie korzystały z pomocy życzli-
wych i jak zwykle wyrozumiałych
krupierów. 
P
onad 500 osób – przed-
stawicieli świata kultury
i biznesu, dziennikarzy
oraz sympatyków lokalu – bawiło
się do późnych godzin nocnych
na kwietniowym przyjęciu uro-
dzinowym kasyna należącego do
Casinos Poland, a mieszczącego
się w warszawskim hotelu Hyatt.
Wieczorowi przyświecało ha-
sło „Czar PRL-u – przeżyjmy to
jeszcze raz”. Oprawę muzyczną
zapewnił zespół „SZAFA GRA”,
w skład którego wchodzą artyści
stołecznych teatrów muzycznych:
Barbara Melzer, Beata Wyrąbkie-
wicz, Wojciech Dmochowski i Pa-
weł Hartlieb. Atrakcję stanowił
również minirecital włoskiego
piosenkarza Marco Boccino. 
62
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com