This page contains a Flash digital edition of a book.
E - P L AY T O WA R Z Y S K I
Jubileusz pod Wawelem
Z
pompą obchodzono w kwiet- koncert zespołu Nana i fantastycz- w hazardzie. Emocje towarzyszyły
niu 19. rocznicę urodzin ny pokaz świetlnych laserów. też losowaniu nagród ufundowa-
kasyna Orbis Casino dzia- Na tych, którzy nigdy wcześniej nych przez sponsorów imprezy.
łającego w krakowskim hotelu w kasynie raczej nie bywali, czeka- Ucztę dla żołądka zapewnił wy-
Cracovia. Na imprezie bawiło się li krupierzy przy pokazowych sto- bór wykwintnych dań, różnorakich
ponad 400 gości. Specjalne atrak- łach. Wszyscy zainteresowani mo- sałatek i pysznych deserów. Był też
cje wieczoru stanowiły prezentacja gli dzięki temu poznać zasady gry urodzinowy tort (kroiła go osobi-
trendów w modzie na tegoroczną w Ruletkę Amerykańską i Black ście dyrektor kasyna Ewa Sudoł)
wiosnę oraz zbliżające się lato, Jacka oraz spróbować szczęścia – palce lizać! 
o
a
i
s
n
i
s C
r
b
i
a
: O
j
ę
c
d
Z
60
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com