This page contains a Flash digital edition of a book.
N O W E P R O D U K T Y
Nowości wh Müenzprüfer Berlin GmbH
W nowym katalogu fi rmy wh Münzprüfer Berlin GmbH znalazły się nowe
produkty fi rmy, w tym m.in.:

Elektroniczny system „anti pin” ES 006
wprowadzony na rynek w roku 2008, który
cieszy się dużym zainteresowaniem w
„Anti pin” ES 006
branży. Brak akceptacji nie metalowych
obiektów pozwoli uzyskać zwiększony
poziom bezpieczeństwa oraz zapobiec
wandalizmowi. Dodatkowo, przez
pewien czas otwór wrzutu monety
może zostać zamknięty, zgodnie
z wymaganiem operatora.
Iluminująca trzema kolorami
LED szczelina na monety działa,
jako „eye catcher”, przyciągając
klientów oraz uzupełniając
design maszyny.

Wrzutnik monet CIS 100 jest
nowym rozwiązaniem płatności
automatycznych zaoferowanym przez
fi rmę wh Münzprüfer Berlin GmbH. Urządzenie
oddziela i sprawdza wrzucone monety. Wszystkie
nominały Euro mogą zostać wrzucone do urządzenia
w jakichkolwiek kombinacjach, aż do ośmiu monet różnych
nominałów jednocześnie.

Użycie ccTalk-USB Hub CCT 900 integrującego aż do 16 różnych
komponentów płatności oraz urządzeń zewnętrznych stało się
bardzo szybkie i łatwe. Biblioteka klas i Windows DDL są dostępne
do łatwego wdrożenia komponentów.

Nowa wersja 3,5” sortera monet z serii EMP
800 v6. Główna część tego urządzenia zawiera
40 MHz, super szybki procesor (3,3 Volt). Dzięki
większej prędkości przetwarzania można uzyskać
znacznie wyższą efektywność rozpoznawania
monet, a zatem umożliwia sprawniejszą separacje
wrzutów. Programowanie tych urządzeń może być
obecnie wykonywane za pomocą jakiegokolwiek
urządzenia przenośnego Windows używając nowego
oprogramowania whpocket4. EMP 800.14 v6
oferuje zintegrowane złącze USB dla bezpośredniego
podłączenia do PC. Zużycie prądu zostało
zoptymalizowane dzięki zasilaniu sortera poprzez
USB-Bus. 
a

r
m
c
i
a
: fi
Z
d
j
ę
Sortera monet z serii EMP 800 v6
52
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com