This page contains a Flash digital edition of a book.
KO N K U R S
Graj z Unibetem w
Zapraszamy wszystkich Czytelników naszego magazynu do półrocznej zabawy.
We współpracy z jednym z wiodących operatorów sektora e-rozrywki, fi rmą ,
przygotowaliśmy promocyjny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami!
Co trzeba zrobić aby wziąć udział w zabawie?
1 wykupić roczną prenumeratę magazynu ;
2 zarejestrować się na stronie www.unibet.com i założyć oryginalny nick pokerowy;
3 dokonać minimalnego depozytu w wysokości 40 złotych;
4 zebrać 6 różnych oryginalnych żetonów tekturowych zamieszczanych
w kolejnych wydaniach magazynu począwszy od stycznia
do czerwca 2009 roku;
5 wysłać na adres redakcji magazynu – nie później niż
do 21 czerwca 2009 roku:
 zgłoszenie konkursowe  kopię dowodu opłaty prenumeraty
magazynu  sześć żetonów  unikatowe dane
rejestracyjne ze strony Unibet (nick pokerowy).
Wraz ze zgłoszeniem konkursowym jego uczestnicy powinni
przesłać wymyślone przez siebie, najwyżej dwuzdaniowe
(nie więcej niż 10 wyrazów) hasło reklamowe dotyczące
gier hazardowych lub zakładów wzajemnych.
Nagrodami w konkursie są:
dwuosobowa wycieczka zagraniczna;
N
laptop fi rmy Apple; a i
a
g
r
iPod.
o
e
n
d
a
poci
e
s
z
Wszelkie pytania na temat konkursu prosimy kierować na adres
konkurs@e-play.pl
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.e-play.pl
Ostatnia szansa dla spóźnialskich!
przegapiłeś start i nie masz kompletu konkursowych
żetonów – jeden z warunków uczestnictwa w grze?
wciąż możesz je zdobyć, Zamawiając roczną
prenumeratę „E-PLAY’a” (Patrz poniżej).
Oferujemy roczną prenumeratę ma-
ZAMÓWIENIE PRENUMERATY MAGAZYNU E-PLAY gazynu „E-PLAY”, obejmującą 12 kolej-
nych numerów w cenie:

1 egzemplarz
Imię i nazwisko:
miesięcznie – 100 zł

2 egzemplarze
miesięcznie – 180 zł


5 egzemplarzy
miesięcznie – 450 zł.
Nazwa fi rmy:
Aby zamówić prenumeratę magazynu
„E-PLAY” wystarczy wypełnić kupon

i przesłać go do redakcji:

faksem
Ulica: Kod i miasto:
– 022 822 64 66

mailem
prenumerata@e-play.pl


pocztą – Redakcja „E-PLAY”,
ul. Pruszkowska 17 (p. VIII),
NIP: Telefon:
02-119 Warszawa.

Po otrzymaniu zamówienia prenumera-
ty, wystawimy fakturę i prześlemy ją do
Liczba egzemplarzy miesięcznie: Prenumerata od numeru:
Państwa pocztą. Należność za prenu-

meratę należy wpłacić na nasze konto
(podane na fakturze) w terminie 7 dni
od otrzymania faktury.
32
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com