This page contains a Flash digital edition of a book.
Aktualne informacje:
www.e-play.pl
p o r t a l h a z a r d o w y
Izba kontra Automaty na stacjach paliw
resort
Operatorzy automatów o niskich wygranych – Fortuna z Warszawy, Grand
Po ukazaniu się Automatica z Poznania oraz stołeczny Multimedia Play – prezentowali się
piątego projektu podczas XVI Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2009, które odbyły
nowelizacji ustawy się w maju w warszawskim centrum targowym EXPO XXI. Spółki zachęcały
o grach i zakładach właścicieli stacji do lokowania na nich urządzeń do gry.
IZBA GOSPODARCZA
PRODUCENTÓW
wz

a
I O
je
PERATORÓW
mnych Izba Gospodarcza Obok barów i samodzielnych punktów,
URZĄDZEŃ
P
R
ro
OZRYWKOW
ducent
YCH
ów i Operatorów Urządzeń stacje benzynowe stanowią jedno
Rozrywkowych wystosowała ofi cjalne z popularniejszych miejsc
pismo do Ministerstwa Finansów. Nie eksploatowania AoNW ze względu
docenia się – twierdzi IGPiOUR – że na 24-godzinny czas pracy.
prywatne fi rmy z tytułu podatku Dlatego fi rmy coraz chętniej
od gier rokrocznie wpłacają do uczestniczą w targach
budżetu państwa sumy liczone na niezwiązanych
poziomie kilkuset milionów złotych. bezpośrednio
Tymczasem, „zgodnie z analizami z branżą
ekspertów branży w aktualnym hazardową. 
stanie prawnym (bez jakichkolwiek
ingerencji legislacyjnych), łączne
przychody z tytułu podatku od gier
uiszczane przez prywatne fi rmy Moda na loterie
osiągnęłyby w okresie lat 2008-2012
kwotę 7 776 587 000 PLN, zaś wzrost Coraz większą popularnością wśród gości kasyn i salonów gier cieszą
podatku od gier w latach 2008-2012 się loterie promocyjne. Operatorzy prześcigają się więc w pomysłach.
ponad »poziom« osiągnięty w roku W ośrodkach gier należących do ZPR – w Warszawie, Krakowie i Lublinie
2007 wyniósłby 4 824 342 000 PLN”. – można wygrać w sumie ponad ćwierć miliona złotych.
Czy świadomy wagi tej sytuacji Interesującą ofertę
urzędnik państwowy może przygotowało Orbis Casino.
„ryzykować” w imię wątpliwych Loterie tej spółki wystartowały
przychodów 470 mln zł w związku wiosną w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Szczecinie i Warszawie.
z wprowadzeniem dopłat do gier Każdy z ośrodków oferuje własną pulę atrakcyjnych nagród pieniężno-
stratę 8 mld zł szacowanych na lata rzeczowych. Łącznie do wygrania jest grubo ponad pół miliona złotych.
2008-2012? – pyta Izba.  Natomiast goście lokalu w Poznaniu, gdzie loteria trwać ma aż do późnej jesieni,
Źródło: www.izbagospodarcza.pl walczą o Mercedesa-Benz klasy C. 
Totalizator Aukcja = gra losowa
przetestuje
wideoloterie Po kontroli Ministerstwa Finansów będzie pierwsza
kara dla właściciela internetowych aukcji, w których
Totalizator Sportowy chce się uczestnicy płacą za możliwość licytowania. Według
przekonać, czy wideoloterie resortu, jeden z serwisów aukcyjnych jest de facto
spodobają się Polakom. grą losową, jakich nie można w Polsce urządzać
W wybranych miastach fi rma w Internecie.
zamierza uruchomić pilotażowo Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, uczestnicy
sieć – przyznał wiceprezes aukcji proponowali jak najniższą cenę
spółki Piotr Gosek. Możliwe, że przedmiotu, nie znając ofert innych osób.
pierwsze wideolottomaty pojawią Urzędnicy uznali więc, że jest to gra losowa.
się w Katowicach i Warszawie Przypomnijmy, że aukcyjnym serwisom zagroziła
– w sumie kilkaset urządzeń. TS likwidacja, gdyż MF przystąpiło do sprawdzenia,
zakłada, że testowanie rynku czy proponowana przez nie forma sprzedaży
potrwałoby pół roku. Dopiero nie jest internetowym hazardem. Serwisy tego typu
potem zapadną decyzje, czy zadebiutowały w Polsce w roku 2008. Dwa największe
przedsięwzięcie dalej rozwijać.  (Podbij.pl i Oligoo.pl) mają ponad 110 tysięcy
Źródło: „Rzeczpospolita” użytkowników. 
„Wideoloteryjne abc” – str. 14 Źródło: RMF FM
28
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com