This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – P O L S K A
Kasyna bez pieniędzy
W roku 2008 przez ręce krupierów przewinęło się
Tomasz Wolf
ok. 1,5 mld zł. Amatorzy ruletki, pokera czy Black
Jacka mogą grać w 26 kasynach działających
w Polsce. Jednak nad Wisłą coraz popularniejszy staje się
hazard bez pieniędzy, organizowany również poza ośrodkami gry.
Z
tego typu rozrywki chętnie
korzystają na imprezach oko-
licznościowych pracownicy
dużych polskich i zagranicznych
koncernów, banków, fi rm dorad-
czych, uczelni czy mediów. Wśród
klientów kasyn wyjazdowych są
takie przedsiębiorstwa, jak: Micro-
soft, Coca Cola, Shell, PKN Orlen,
Philip Morris, L’Oreal, Polkomtel,
Seat, Volvo, GE Money Bank, PKO
BP, PricewaterhouseCoopers, Po-
litechnika Warszawska, Telewizja
Polska czy Discovery Channel.
Dochodowy ten biznes
Firmy oferujące taką rozrywkę
podkreślają, że nie podlega ona
obostrzeniom zawartym w ustawie
o grach i zakładach wzajemnych.
Podczas takich imprez nie docho-
dzi bowiem do obrotu pieniędzmi.
Niemniej ich organizacja to do-
chodowy biznes. Niejeden ośrodek
gier nie ma w ciągu doby takiego
utargu, jaki można uzyskać za
przygotowanie całonocnego ban-
kietu z zabawą w kasyno. Zabiera
się więc za to coraz więcej fi rm.
Wśród nich są zarówno profesjo-
nalne kasyna, jak i hotele, ośrodki
szkoleniowo-wypoczynkowe czy
też przedsiębiorcy, którzy koncen-
trują się wyłącznie na oferowaniu
hazardu dla zabawy. Zarabia się
na wypożyczaniu sprzętu i organi-
zacji samej imprezy.
Spotkania w swoich salach wraz
z zabawą w hazard i nauką gry ofe-
ruje największa w naszym kraju
spółka kasynowa – Casinos Poland.
Dysponuje ona prawdziwymi sto-
m łami do gry w amerykańską rulet-
l
i
a
.
c
o
kę, Black Jacka czy pokera. Zasady
o
to
© f gry bez pieniędzy są identyczne
20
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com