This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – P O L S K A
HODOWLA FOLBLUTÓW WZMOCNIONA
Polscy hodowcy koni wyścigowych
nie ustają w poszukiwaniu wartoś-
ciowego materiału zarodowego.
Z USA sprowadzono ostatnio dwa
wartościowe ogiery.
Bogdan Tomaszewski, właściciel
stadniny i stajni Damis, zaku-
pił w Adena Springs (Kentucky)
siedmioletniego, skarogniadego
ogiera Grand Presidium (El Prado
– Tipperary Melody). Przybysz z USA
zajmie boks czołowego w stadninie
Damisu w Awajkach. Ogier borykał
się z kontuzjami i biegał tylko dwa
sezony, mimo to zdołał wygrać
prawie 100 tys. dolarów. Koń ten
ma szansę stać się prawdziwą perłą
polskiej hodowli konia pełnej krwi
angielskiej.
Ogier Grand Presidium
i
s
Z Kalifornii przyjechał do Polski
a
m
K D
francuskiej hodowli ośmioletni ogier
© S
Fast and Furious (Szybki i wście-
kły). Będzie on reproduktorem w stadninie Sadaro na Podkarpaciu, której właścicielem jest Sylwia Rowińska.
Ogier posiada sprawdzone w hodowli połączenie krwi – ze strony ojca Sadller`s Wells, ze strony matki epokowy
Mr. Prospector. Fast and Furious wygrał w sumie pięć wyścigów. Łączna kwota nagród to ponad 378 tys. dola-
rów. Ojcem Fast And Furious jest irlandzki Singspiel (prawie 6 mln dolarów wygranych nagród).

planów inwestycyjnych KOLEGA RUTENA
nie można zaakceptować.
Reżyser fi lmowy i hodowca koni wyścigowych Wiesław Saniewski, za-
chęcony sukcesami swojego amerykańskiego nabytku sprzed dwóch lat
Tylko hodowców żal…
– ogiera Ruten, który niespodziewanie wygrał ubiegłoroczne Derby, po-
Zarząd TS nie powinien za- nownie zapukał do wrót stadniny Adena Springs w Kentucky. Efektem był
pominać, że przejął w dzierżawę zakup dwuletniego „colta” (tak na Zachodzie nazywa się ogierki poniżej
hipodrom. Zrujnowany, opusz- trzech lat) o imieniu Sarsen (Sligo Bay – Silly Sally po Big Sal). Jest to koń
czony przez kibiców, ale jednak późno urodzony (16 maja), podobnie jak Ruten legitymujący się znako-
hipodrom. Na wyścigach konnych mitym „papierem” ze strony ojca, którym jest ciemnogniady irlandzkiej
można zarabiać. Czechy, Słowa-
hodowli Sligo Bay (Sadler`s Wells – Angelic Song po Halo). Gniady Sarsen
cja, Węgry pokazały jak się to
zadebiutuje pod koniec tegorocznego sezonu. Trenuje go Dorota Kałuba.
robi. Udowodniły, że na końskim
biznesie da się dobrze zarobić.
Tymczasem 40-milionowa Polska
od lat nie potrafi przekształcić
jednego z najpiękniejszych hipo-
dromów w Europie w kurę zno-
szącą złote jaja.
Zarządzającym Służewcem po-
trzebna jest wizja! Jak dotąd praw-
dziwymi entuzjastami końskiego
sportu i wizjonerami warszawskie-
go toru są hodowcy. Ludzie ci ścią-
gają ze świata za duże pieniądze
ciekawy materiał zarodowy, aby
wzbogacić kiepską krew polskich
folblutów. 
s
a
i
/
P
a
s
Tadeusz Porębski
Ogier Sarsen
a
l
s
k
o
w
Czytaj też „W USA koński biznes
e
c
h K
podupada” – str. 46 © L
18
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com