This page contains a Flash digital edition of a book.
26 страница trud
ШОУ
СРЯДА, 1 МАРТ 2006 г.
В премиерния спектакъл “Цвят на изтрито червило” в театър “София”
Композитор пропя
Композиторът Найден Андреев телност. човки публиката на първия ред.
и певицата Марги Хранова са най- “Шаран, убит с ловджийска В скечовете участваха актьо-
актуалниятдуетвроднияшоубиз- пушка”, “На “Витошка” застреля- рите Доси Досев, Росен Белов,
нес.Дваматаразкрихамагиятана ли краставица”, крещяха “прода- Мария Топчева, Милен Николов.
любовта в зрелищния музикален вачите на вестници” от сцената. Танцьори от Националното учи-
спектакъл“Цвятнаизтриточерви- Клошари, слепи музиканти и лъ- лище по балетно изкуство се изя-
ло”. Премиерата на пищното шоу жедепутат на кокили илюстрира- виха на сцената в изкусна хорео-
бе в понеделник в театър “София”. ха познати картини от реалност- графия на Албена Атанасова.
Дуетът изпълни 16 песни, ком- таунас.Сгръмитрясъкнасцена- Текстовете на парчетата са на
позирани от проф. Андреев, сред та се появи и родният бизнесмен, Иля Велчев и Георги Мравов. Ли-
които и парчето, дало заглавието изпълняван от Антон Радичев. бретото е на Румен Балабанов,
на спектакъла. Какво означава “Хей,композиторчето-обърнасе Николай Николаев и проф. Най-
да обичаш, как се “пие” истинска- нагло новобогаташът към Ан- ден Андреев. Бившият министър
та любов и защо хората си изне- дреев,-иазпиша музика.” И из- на културата Георги Йорданов,
веряват,бяхацентралнитетемив пълни мелодия с безцеремонен писателят Стефан Цанев и певе-
спектакъла на режисьора Нико- текст. цът Етиен Леви, Васа Ганчева,
СценичниятдуетМаргаритаХрановаиНайденАндреевпленихапубликата
лай Николаев. Любовните мело- Най-атрактивните герои в шоу- Светлана Шаренкова и издател-
на спектакъла “Цвят на изтрито червило”.
дии се редуваха с остри словесни то бяха трите “щрауса”, които при- ят Димитър Иванов бяха сред го-
Снимка Зорница Любчева
коментари на родната действи- пяваха и закачливо пощипваха с стите на шоуто. t
Малки обяви VII
РАБОТА
„ЛОТ КОНСУЛТ„ ЕООД търси секретарка „БАКС 99“ търси шофьор-машинист на СЕРВИТЬОРКИ за луксозно заведение,
"ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ" ЕООД ТЪРСИ
АВТОТЕНЕКИДЖИЯ, автомонтьор, шофьор
с компютърна грамотност, владеене на ПСМ, 970-57-77, 970-57-76 добри условия, търси 865-58-27
спешно да назначи двама бояджии на
кат.С, железари, монтажисти, опитни
английски език е предимство,
0888808084 търси учител за 2 деца КОЗМЕТИК ТЪРСИ, 963-26-68 авиационна техника - тел.942-16-25,
кофраджисти - 812-99-32
920-12-44; 0888215379
във втори и пети клас Летище София - северен район
"АКСОН БЪЛГАРИЯ", ОФИЦИАЛЕН
ФИРМА търси тенекеджии, 480-10-10
Продължение от стр. V
КАФЕНЕ на Централна гара търси мъже
РЕСТОРАНТ, бул.Витоша търси сервитьо
до 40 г., за нощна смяна; 0899887340
ДИЛЪР НА ОПЕЛ, ТЪРСИ ДА НАЗ- ТЪРСИ МОНТЬОР ЗА ТЕХНИЧЕСКИ
ри(ки) и помощен персонал,0889806801
ФИРМА търси аргончици, 480-10-10
НАЧИ СЧЕТОВОДИТЕЛ, 975-39-03 ПРЕГЛЕДИ - 79-05-07, 0898911576
847-06-75 търси майстор закуски
ТЪРСИ охранители за СОД, 981-44-13
КАФЕНЕ „Естел“, кв.Горубляне търси
ШИВАЧКИ търси, 300- 600 лв,868-30-83
ВЕРИГА заведения „При Яфата“ набира МАГАЗИН за платове търси момиче за
ИНСТИТУТ по социология при БАН, тър- ФИРМА набира монтажници и монтажни
сервитьорки, 0898580114
си да назначи за длъжността „Специ-
персонал - топла кухня, 600 лв.; продавач-консултант, 986-56-92
ФИРМА търси общи работници за строи-
бригади на гипсокартон от цялата „CHILLOUT club“ търси сервитьорки,
алист - социолог“ - 2-ма души и за
бармани, 550 лв.; миячки, 350 лв.
телен обект - 920-17-07
страна - 02/951-61-96, 02/851-08-06 може без опит, 980-02-03, 0888797575
длъжността „Програмист“ - 1 човек.
Интервю на 7 и 11 март на ул.Солун-
РЕСТОРАНТ В ЦЕНТЪРА ТЪРСИ
ШИВАЧКИ на бельо търси 973-23-87
СЕРВИТЬОРКИ - 0888453753
Подборът на кандидатите ще се извър-
АПТЕКА търси фармацевт, 934-01-05 ТЪРСИМ технически ръководител,
ска 28 от 16 часа
ЛИЧЕН шофьор: обучение,практика, до-
шва по документи. За справки: Кан- ФИРМА търси шивачки,832-10-76 до 17ч
GSM 0885908588 ТЪРСИ жена за работа в кухня, район ЦЕХ за месо, кв.Левски търси кумент, работа,980-09-46; 0878200307
целарията на Института по социология
жк Дружба - 0899840609 електротехник, 0888621051
ФИРМА търси мъж до 35г. с техническа ПУНКТ ЗА ГОДИШНИ ПРЕГЛЕДИ
КУРС PVC и AL дограма, документ,
София, 1000, ул. Московска 13 а,
и компютърна грамотност. Автобиогра- търси СПЕЦИАЛИСТИ, 0887770095
АВТОМИВКА търси работници, 868-01-14
РЕСТОРАНТ в Студентски град търси 100% РАБОТА, 980-09-46; 0878200307
тел. 02/980-90-86. Краен срок за по-
фия на факс: 02/952-02-58
даване на документите 31.03.2006 г.
РЕСТОРАНТ В ЦЕНТЪРА ТЪРСИ
СТРОИТЕЛНИ техници търси 936-07-91
готвач топла кухня - 0898574198
СЕРВИТЬОРКА, барманка и миячка търси
ЗА образовани - удобна и доходна ра- МИЯЧКИ - 0889523228 ПРОЕКТАНТ-КОНСТРУКТОР ПГС, ТЪРГОВСКИ комплекс в Студентски град 986-59-22, 0888307569
ВИДЕОТЕКА, жк Хиподрума бл. 132
търси момиче за работа, 594-657
бота! 02/980-55-98, между 9 и 13 ч
ПИЦАРИЯ-РЕСТОРАНТ в центъра търси
ОВК и архитект търси 931-01-50 търси продавачки,фризьорки,868-31-44
БИРАРИЯ „Бохеми“ набира сервитьорки
СЕРВИТЬОРИ(КИ) - 0889523228 ТЪРСИ продавачки 50-60г., 0899800027 ФИРМА търси шлосери, 480-10-11 и помощник готвачи с опит, 987-73-25
ФРИЗЬОРКИ салон в жк Дианабад търси
РЕСТОРАНТ търси готвачи. Автобиогра-
КОЗМЕТИЧКА, 862-54-24; 0898573200
фия не по късно от 8.03.06г. на:
cookcv2006@yahoo.co.uk; 0899151055
ОХРАНИТЕЛИ набира 0888764324
ЧУЖД.ФИРМА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ПЕРСОНАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ
АСИСТЕНТ - мениджър търси, 943-36-85
ЛУКСОЗЕН бутик набира персонал от
момичета над 22 г. - бул.Витоша 8,
1. OFFICE MANAGER - англ. и гръцки език,
ПИЦАРИЯ „Мания“, бул.Витоша 190
980-04-92 MS-office, познания по счетоводство
търси готвач топла кухня, 0885070160
2. ЕЛ.ИНЖЕНЕР - висше обр., спец.“Клим.техника“
АВТОСЕРВИЗ търси монтьори, 953-27-65
СЛАДКАРНИЦА "Неделя" в жк Люлин тър-
си барман(ка),0888980750, 827-13-02
MS-office, отл.англ., гръцки на работно ниво
ТЪРСИ барман, сервитьор(ка),
958-93-75; 0889628774
962-05-90 склад за строителни матери
3. ХЛАД. И ЕЛ. ТЕХНИЦИ, с гръцки език
СЪТРУДНИК в туризма, опит, чужд език
али търси мотокаристи, 15 работни
тел. 962-89-15, факс. 962-89-21
шофьорска книжка ТЪРСИ 0888512996
дни месечно, добро заплащане
„ОМB“ бензиностанция, кв.Горубляне
търси момчета за бензиноколонки,
Столична община
тел.973-62-76
обявява конкурс
1. За длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция
MAJESTIC HOTEL & RESIDENCE
„Здравеопазване“.
K.K. СЛЪНЧЕВ БРЯГ 2. Изисквания за заемане на длъжността:
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ АМБИЦИОЗНИ
- образование – висше;
МОТИВИРАНИ
- област на висшето образование – икономика, финанси
Професионалисти за следните длъжности:
и контрол, счетоводна отчетност;
- трудов стаж – минимум 3 г. бюджетно счетоводство;
1. Ресторант мениджър
- компютърна грамотност – работа със счетоводни про-
2. Главен готвач
грами.
3. Сладкари и хлебари* 4. Необходими документи:
Изисквания:
- молба, автобиография, копие от документите за при-
- Образование и стаж по специалността.
добита образователна квалификационна степен, допъл-
- Владеене на английски и немски.
нителни квалификации, копие от документите, удостове-
- Комуникативност и умения за работа в екип.
ряващи продължителността на професионалния опит.
5. Подбора на кандидатите ще се извърши по докумен-
- *Владеенето на чужд език е предимство.
ти и събеседване.
Хотелът предлага:
6. Документите следва да бъдат представени в дело-
- Възможност за професионална изява и развитие. водството на СО, гр. София, ул. „Московска“ № 33 в срок
- Атрактивно възнаграждение.
от 30 дни от датата на публикуване на обявлението.
- Осигурени храна и спане.
5. Списъци и всички съобщения във връзка с конкур-
Автобиография и актуална снимка
са ще се обявяват в интернет-страницата на СО –
на e-mail:bbrangov@boraconsult.com
www.Sofia.bg и на таблото в сградата на общината.
За контакти: 980-76-98, д-я „Човешки ресурси“ – В. Гео-
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 02/953 18 29
ргиев
КУРСОВЕ
МАТЕМАТИКА УРОЦИ, 920-78-51 АВТОШКОЛА А, B, C, C+Е, М, 974-32-90
ИЧС - КУРСОВЕ ПО ХОЛАНДСКИ,
ENGLISH 1-5, разговорни, 980-73-91 ЕЗИКОВА школа Омега, 100ч/80лв./ниво
турски, арабски език, 872-20-41
АВТОШКОЛА - кат.“В“ - 962-12-64
ВСИЧКИ езици, 980-40-00, 988-29-73
КОМПЮТЪР за начинаещи „Славкова“
ИЧС - РУСКИ: КУРСОВЕ И ИЗПИ-
Win, Word, Excel, Internet, отстъпки "ЛИНГВА М", английски: FCE, CAE, CPE
ИЧС - компютърни курсове за начинае- ТИ(ТРКИ);СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ,
Стамболийски/Опълченска, 989-77-99 TOEFL, испански, арабски, китайски,
щи и професионалисти, 871-00-69 ПОЛСКИ, чешки, румънски - 871-00-69
AUTOCAD, PhotoShop, Аccess,980-56-82
японски, френски, турски, 988-05-95
ИНДИВИДУАЛНО чужди езици - 987-68-28
„РУЛАН“: кат.В,С,Е,Д; АДР; 987-16-91
АНГЛИЙСКИ - 5 нива; TOEFL, Business
КОМПЮТЪР - индивидуално - 988-86-45
КОМПЮТЪР: Windows, Word, Excel - 20%
АНГЛИЙСКИ индивидуално - 821-95-05
отстъпка, 870-76-98,987-04-39“СОЛИД“
ФРИЗЬОРСТВО „СПТУ и Стил“, държавен,
ГОТВАЧИ, бармани, диплома, 989-45-74
МАНИКЮР, педикюр, 983-40-34, работа ИСПАНСКИ в „Иберика“ - 980-07-67
ФОНДАЦИЯ "Св. Св. Кирил и Методий" -
„ВЕНИ“, ФРИЗЬОРИ, 981-29-77
От 11.03- Aнглийски език за кандидат СПТУ държавен: фризьорство,983-19-76
студенти;TOEFL,SAT; GRE,GMAT; IELTS;
ФРИЗЬОРИ СПТУ - държавен, козметика,
Английски за работа и бригади-T0EIC;
маникюр, педикюр, работа, 980-34-01
846-72-98; http://edcenter.elsys.bg
Абонамент в страната и чужбина
ФРИЗЬОРСКИ курсове:“Преферанс“ с ли- (02) 942 2037
ФРИЗЬОР, козметик, маникюр,843-97-95 цензия, обучение с Loreal, 870-33-34
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com