This page contains a Flash digital edition of a book.
4
RacibÓRz Spacerem przez miasto
przy projektowaniu budynków użyteczności
publicznej. Początkowo była to siedziba sądu
krajowego. Obramienia i podziały okienne
wykonano z piaskowca, a ozdobny portal
wiedzie do przestronnej klatki schodowej.
Uroku dodają bryle narożne ryzality zwień-
czone schodkowymi szczytami (w nich daty
rozpoczęcia i zakończenia budowy) oraz
dnicze
niewielkie lukarny z zabawnie ukształtowa-
nymi daszkami.
Nie sposób opisać wszystkich interesują-
cych budynków – urok miasta, a zwłaszcza
piękno jego architektury z przełomu wieków,
trakcje przyro
a
najlepiej odkrywać podczas niespiesznych
bezcelowych wędrówek. Warto zajść choćby
na ulice Opawską, Kolejową czy Solną. A po-
tem przysiąść w cieniu drzew, na parkowej
T
rasa 4 –
ławeczce, lub podreperować siły w którejś
Minizoo w Arboretum Bramy Morawskiej, fot. B. Stachow
z restauracji.
drogi, albo w Markowicach), choć wygodny,
nie pozwala zapuścić się w dalsze rejony
Trasa 4
obszaru chronionego. Powrót do samochodu
Atrakcje przyrodnicze
zajmuje wówczas bardzo dużo czasu. Dojazd
autobusem – zob. s. 9.
Przebieg: Arboretum Bramy Morawskiej –
Racibórz otacza unikalna przyroda i warto,
rezerwat Łężczok
będąc w mieście, choć trochę z tego skorzy-
Plan okolic Raciborza wraz z zaznaczonym
stać. Doskonałym pomysłem na zielony wypad
obiektami 48

49

– zob. tylna okładka
jest Arboretum Bramy Morawskiej 48 , które
założono na terenie dawnego lasu książęcego.
Aby dotrzeć do arboretum z centrum Las ów od zawsze zwano Oborą. Według
Raciborza należy się kierować na Rybnik niektórych dlatego, że zaganiano do niego
(ul. Rybnicką lub Piaskową), a dalej, na ron- na noc zwierzęta wypasane na okolicznych
dzie przy centrum handlowym – prosto (jest łąkach. Inni wskazują na znaczenia słowa
tabliczka). Samochód można zostawić na „obora” w języku starosłowiańskim, a później
bezpłatnym parkingu tuż przed lasem. Do re- w staroczeskim. „Obora” oznaczała w nich
zerwatu Łężczok najlepiej dotrzeć pociągiem. niewielkie kompleksy leśne otoczone pola-
Należy wysiąść na stacji Racibórz Markowice mi. W 1928 r. lasy przejęło za symboliczne
(powrót ze stacji Nędza), skąd do rezerwatu pieniądze miasto. Cel był szczytny: stworzyć
jest kilkaset metrów. Dojazd samochodem dogodny, rozległy teren wypoczynkowy dla
(auto trzeba zaparkować albo na skraju raciborzan. Stojącą w Oborze leśniczówkę
68
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100
Produced with Yudu - www.yudu.com