This page contains a Flash digital edition of a book.
4
RacibÓRz Spacerem przez miasto
nowe Zagrody i ocice
W dzielnicy Nowe Zagrody, przy ulicy Jana
Pawła II, wznosi się kościół Matki Bożej 41 .
Zbudowano go niegdyś w szczerym polu, da-
leko od miasta, co tłumaczy legenda. W 1420 r.
pewien raciborski mieszczanin w podzięce
za uratowanie z rąk husytów postanowił od-
być pielgrzymkę na Jasną Górę. Tam zamówił
kopię cudownego obrazu Czarnej Madonny,
a po powrocie do domu zawiesił go na drze-
wie, przy którym tak szczęśliwie ocalał. Od tej
pory przy wizerunku miały miejsce liczne zdu-
miewające zdarzenia. Z historycznych doku-
mentów wynika, że drewniany kościółek stał
w tym miejscu już w 1445 r., a do wizerunku
Czarnej Madonny pielgrzymowali liczni wier-
ni. W 1723 r. świątynię rozebrano, stawiając
na jej miejscu obszerną barokową budowlę.
Charakterystyczne wieże z baniastymi heł-
T
rasa 3 – Poza średniowieczne mury mami pochodzą z 1840 r. Słynący z cudów
obraz Matki Bożej Raciborskiej umieszczono
w ołtarzu głównym. Namalowany na drewnie
wizerunek pochodzi z przełomu XVI i XVII w.
Obraz został koronowany w 1932 r., w 500.
Kościół Matki Bożej, fot. B. Stachow
rocznicę istnienia kościoła. Niestety, wysadzane drogimi kamieniami korony zaginęły w 1945 r.
Powtórnej koronacji dokonano dziesięć lat później, ale i te ozdoby skradziono. Trzecia, ostat-
nia, uroczystość odbyła się w 1987 r.
Plac przed kościołem zdobi pomnik Jana Pawła II. Postać papieża sprawia wrażenie jakby wy-
chodziła z wyłożonej granitową kostką ulicy.
Blisko kościoła, przy ulicy Starowiejskiej, stoi duży klasztor Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek Ducha Świętego 42 . Do końca XIX stulecia działała tu restauracja, którą w 1921 r., wraz
z ogrodem, wykupił zakon i przekształcił w klasztor. Podczas II wojny światowej moderni-
styczny w wyrazie budynek pełnił rolę szpitala polowego i kwatery wojskowej. Później znów
zajęły go mniszki.
Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o cmentarzu Jeruzalem 43 , do którego spod klaszto-
ru można dojść ulicą Ocicką. Nekropolia, założona w 1894 r., jest miejscem spoczynku wielu
znanych i zasłużonych raciborzan. Zachowało się tu dużo cennych nagrobków, a teren porasta
starodrzew. W mur otaczający cmentarz wkomponowano ładne kapliczki.
jest nią obsadzona na całej swej długości – to nią dojść do ulicy Wileńskiej, kolejnego traktu
ponoć najdłuższa, najstarsza i najpiękniejsza z niezwykle malowniczymi kamienicami z lat
w Polsce aleja tych drzew. 1900–10. Eklektyczne budynki 44 wyraźnie
W połowie długości Słowackiego, na ron- nawiązują zdobieniami do secesji. Balkony,
dzie, odchodzi w prawo ulica Matejki. Można gzymsy, lukarny i wykusze akcentują fronty,
66
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100
Produced with Yudu - www.yudu.com