This page contains a Flash digital edition of a book.
RacibÓRz Spacerem przez miasto
4
idei. Partery domów strony nieparzystej prze-
budowano na lokale handlowe, co wymusiło
podwyższenie poziomu tej części ulicy. Deptak
został podzielony na dwie części połączone
schodkami i podejściami. Niektórym się to
podoba, innym przeszkadza, a na pewno
odróżnia ulicę od innych.
W 2008 r. Długa wzbogaciła się o nowy
Deptak prz ulicy Długiej, fot. M. Zaręba
obiekt – fontannę Narodów 13 granitową kulę
z zaznaczonymi konturami kontynentów i po-
ją Rosjanie. Hipoteza ta nie została jednak łożeniem Raciborza, obracaną przez strumień T
rasa 1 – Rynek i okolice
nigdy udowodniona. Równie prawdopodobne
jest, że przedmiot ten znajduje się gdzieś
cegły dla stolicy
na terenie Raciborza, dobrze ukryty przed
Tuż po II wojnie światowej cała Polska za-
nieobecnym już nieprzyjacielem.
angażowała się w odbudowę zniszczonej
Być w Raciborzu i nie przejść się ulicą Warszawy. Jedni robili to pracą własnych
Długą – to niemożliwe. Ulica, zamieniona
rąk, inni, dostarczając materiały. Władza
w deptak, kusi sklepikami i knajpkami.
ludowa, dla której priorytet był jeden – od-
budowa stolicy – nakazała, by z miast Ziem
Zabudowa, choć pochodzi z nielicznymi
Odzyskanych przekazywać jak największą
wyjątkami z lat powojennych, dobrze wpisuje
liczbę cegieł. Zarządzenie władz było rozka-
się w klimat miejsca. Dawniej Długa miała zem. Nie bacząc więc na wartość zabytkową
charakter typowo handlowy i taką funkcję
budynków, które, choć zniszczone, zazwy-
pełni też dziś. Jednak w latach 50., gdy ulicę
czaj dałoby się odtworzyć, rozbierano ruiny,
wysadzano uszkodzone zabudowania, a ce-
odbudowywano, włodarze miasta postanowili,
gły ładowano na wagony i posyłano dalej.
że partery domów będą służyć mieszkaniu,
Szacuje się, że tylko z Raciborza wysłano do
a nie handlowaniu. Pomysł się nie sprawdził Warszawy 9 mln cegieł.
i kilkadziesiąt lat później powrócono do starej
wody. Z nietypowego globusa cieszą się przede
wszystkim dzieci, zaciekawione, jak to działa.
Wokół fontanny, na słupkach, umieszczono
herby miast partnerskich Raciborza.
Ulica Długa dochodzi do placu Wolności.
Niegdyś na ich styku stała Brama Wielka,
rozebrana w 1818 r. Plac, ze starym drzewo-
stanem i częściowo odnowionymi kolorowymi
kamienicami, prezentuje się niezwykle ładnie,
zwłaszcza latem. Przed II wojną światową było
to jedno z najbardziej malowniczych miejsc
Raciborza. Wszystko za sprawą jednego
Fontanna Narodów, fot. B. Stachow człowieka – Adolfa Henryka Polki. Właściciel
49
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100
Produced with Yudu - www.yudu.com