This page contains a Flash digital edition of a book.
laisvalaikis
2009 m. balandžio 16–29, Nr. 8 (15) 31
sveikiname praėjusio numerio laimėtoją Izabele Kiškiūnienė iš king’s lynn‘o.
Rask 5 skirtumus
arba atspėk, kokiame mieste daryta
ši nuotrauka, ir siųsk į redakciją.
laimėtojas, išrinktas burtų keliu, gaus prenumeratą mėnesiui.
Horoskopas
LiūTaS ŠauLYS
– O iš kur tokios mintys?
– Na, supranti... Vakar į mano butą įsilaužė
Liūtams dabar tinkamas metas Šauliams šis laikotarpis tinkamas Pasijuokime!
aviNaS
vagis. Nieko nepaėmė, bet ant stalo paliko 10
ieškoti naujų galimybių. Gali atsakingiems sprendimams
Avinams po žiemos metas
litų ir raštelį – „Taip gyventi negalima“.
traukti kūrybiniai darbai. Gal priimti. Gal norite pakeisti darbą,
Bėga beždžionė per mišką ir rėkia:
susirūpinti savo sportine forma.
jums verta nusipirkti dažų ir veiklą, gal butą ar net miestą? – Krizė! Krizė! Krizė! ***
Nusipirkite dviratį ar pradėkite
teptukų ar pradėti tai, apie ką Įsiklausykite į savo intuiciją, ji Susitinka vilką. Tas ir klausia:
VU Ekonomikos fakultetas, koridoriumi
bėgioti. Artimieji gali reikalauti
svajojate. Tai tinkamas metas susitvarkyti jums geriausiai patars. Kad ir kas nutiktų,
– Ko šitaip baisiai rėki? slenka girtutėlis studentas.
jūsų dėmesio, tačiau jums vertėtų labiau
namuose ir nuspręsti, ko patys norite iš išlikite ramūs – aplinkiniai neturėtų paste-
– Taigi krizė! Staiga priešais išdygsta dekanas:
susikoncentruoti į save. Galimos netolimos
gyvenimo. bėti jūsų jaudulio.
– Kokia krizė? – net pyktelėjo vilkas. – Kaip – Studentas?
kelionės. Darbe taip pat labai nepersi-

ėdžiau mėsą, taip ir ėsiu, – pareiškė ir nubi-
– S-s-studentas.
tempsite, tad galėsite nuoširdžiai džiaugtis
MERGELė
ožiaRaGiS
dzeno sau.
– Koks kursas?
atėjusiu pavasariu.
Tvarkingoms ir pedantiš-
Norėsis kuo daugiau laiko
Beždžionė bėga toliau šaukdama:
– Trys litai kem penki...
leisti gamtoje, tad nesiprie-
– Krizė! Krizė! Krizė!
koms mergelėms dabar pats
jauTiS
Susitinka lapę. Toji klausia beždžionės:
tinkamiausias laikas ne tik
šinkite pasiūlymams vaka-
***
– Ko rėki? Žvejys sėdi valtyje, nosine valo kraują nuo
Jūs tiesiog trykšite energija ir
susitvarkyti namus, spintas, bet
rais pasivaikščioti ar savait-
– Taigi krizė! irklo ir burba:
savo užmačiomis pralenksite
ir išeiti apsipirkti. Pavasaris, to-
galį praleisti užmiestyje. Truputis saulės
– Krizė krizė, – pasišaipė lapė. – Kaip dėvėjau
– Jėzus ne Jėzus, o kai aš žvejoju, niekas
patys save. Žvaigždės jums
dėl jums neabejotinai reikia atrodyti gerai.
jums nepamaišys, kaip ir šiek tiek aktyvios
kailinius, taip ir dėvėsiu.
vandeniu nevaikščios!
žada nuotykių kupiną laikotarpį. Seniai
Nepatingėkite užsukti ir į sporto klubą ar
veiklos. Artimieji norės jus dažniau matyti, Beždžionė skuba toliau rėkdama tą patį.
matyti draugai ir artimieji norės jūsų
artimiausią parkelį – juk turite ne tik gerai
tad neatsisakykite jų pasiūlymų kartu Staiga sustoja: ***
dėmesio. Gali pradžiuginti gera žinia iš
atrodyti, bet ir gerai jaustis, tad šiek tiek
praleisti daugiau laiko.
– Ir ko gi aš čia rėkiu? Kaip laksčiau nuogu Ekskursija po vieną iš Paryžiaus muziejų.
užsienio.
sporto tikrai nepamaišys.

užpakaliu, taip ir toliau lakstysiu… Gidė grupei: „O čia matote Rembrandto

vaNDENiS
DvYNiai
SvaRSTYkLėS
Jums nestigs nei geros nuotaikos,
***
„Nakties sargybą“.

Skelbimas: „Padori mergina taptų padoria
Iš grupės: „Ei, žmonės, filmas tai geras, bet
Jei norite ką nors pakeisti
Svarstyklėms metas
nei gerų emocijų, todėl draugai
moterimi už padorius pinigus“.
afiša niekam tikusi“.
savo gyvenime, tai dabar tam
susirūpinti savo sveikata
norės su jumis leisti laiką. Tačiau
tinkamiausias laikas. Šiuo
– susireguliuokite mitybą,
per daug nesiblaškykite. Dabar ***
***
metu pradėta nauja veikla duos
nepersivalgykite, išsivalykite
tinkamas metas sugalvoti, kuo
Bandžiau pasiklausyti sąžinės balso ir vos
Japonai išrado robotą, gaudantį vagis.
gerų rezultatų, o užmegztos pažintys gali norėtumėte užsiimti artimiausioje ateityje.
neapkurtau.
Japonijoje per 5 minutes jis pagavo 100 vagių,
organizmą. Tie, kas ieško
Amerikoje – 200 vagių. Lietuvoje per 5 minu-
pasibaigti artima draugyste. Norėsis atsi-
antrosios pusės, nesnaus-
Svarbu viską iki smulkmenų gerai apmąs-
*** tes pavogė robotą.
naujinimų, tačiau per daug neišlaidaukite
kite, dabar jums tinkamas metas susirasti
tyti, o tada jau pradėti veikti. Internetinės pažintys visada turi dvi stadijas:
ir nesigirkite apie savo sėkmę.
širdžiai artimą žmogų.
iki fotografijos ir po.
***

žuvYS
vėžYS
SkoRPioNaS
***
Dvi blondinės kalbasi:

Artimas žmogus gali duoti naudingą pa-
Stiuardesė ateina į pilotų kabiną ir sako
– Vakar buvau vestuvėse...
Artimiausiu metu neplanuokite
Skorpionams žvaigž-
tarimą, tad įsiklausykite į jo žo-
laivo vadui:
– Ir kaip?
jokių permainų – nekeiskite
dės žada ramų, tačiau
džius. Žuvims dabar tinkamas
– Ten, salone, vienas teroristas su bomba
– Normaliai... Žiedą dovanų gavau...
esamo darbo, nepradėkite naujo
mielą laikotarpį, kai
metas užmegzti dalykinius san-
parašiutais prekiauja...
verslo. Naujos pažintys gali ilgai
***
norėsis susitikti su seniai
tykius. Tačiau reikia nepamiršti,
nematytais draugais ir artimaisiais. Būtent
kad ne viskas yra auksas, kas auksu žiba,
***
Kalbasi du pagiringi studentai:
netrukti. Kol kas jums geriausia
Susitinka du draugai:
– Kas šiandien?
šiek tiek palaukti. Tai tinkamas laikas pasi-
armiausių žmonių draugijoje jūs jausitės
todėl geriausia pasikliauti tik savo intuicija
– Kaip sekasi?
– Trečiadienis.
rūpinti savimi ir šeima, kuriai greičiausiai
geriausiai. Darbe labai nepersistenkite,
ir artimų draugų patarimais. Tinkamas
– Hmm... Mąstau, reikia kažką gyvenime – Prašyčiau be detalių. Žiemos ar vasaros
trūksta jūsų dėmesio. Žvaigždės artimiau-
dideliems iššūkiams palankesnė kito
metas užmegzti ir romantiškas pažintis – iš
keisti... semestras?
siu metu jums žada ramų laikotarpį.
mėnesio pradžia.
jų gali išsirutulioti ilga draugystė.
Direktorė Žurnalistai: Kalbos redaktorė Dėl reklamos kreipkitės: Adresas:
Inga BILAIŠYTĖ Eglė MAkUŠkAITĖ (Čekija) Egidija LEkAVIČIENĖ advert@tiesa.uk.com TIEsA Uk
info@tiesa.uk.com egle@tiesa.uk.com Tel. +44 (0) 78 5798 9912 suite F, Queens Way House
Vyriausiasis dizaineris 275-285 Hihg street
Vyriausioji redaktorė
kristina ČEPUkAITYTĖ (Danija)
Lešekas VILkANEC
Prenumerata
London, E15 2TF
Margarita NARVYDAITĖ
kristina@tiesa.uk.com
Nemokamai platinamas
design@tiesa.uk.com info@tiesa.uk.com
editor@tiesa.uk.com
Darius PIRAITIs (Didžioji Britanija)
laikraštis. Leidžiamas
Dizaineris

darius@tiesa.uk.com
lietuvių kalba kas dvi
Vyr. redaktorės
Audrius BALsEVIČIUs (Lietuva)
Acoustic Bastard
Leidėjas
Tiražas 15 000 egz.
Platinti šio leidinio tekstus ir
savaites. Skirtas
pavaduotoja
audrius@tiesa.uk.com
acousticbastard@tiesa.uk.com
„Mega Media Group Ltd“ 2008
vaizdo informaciją galima tik
Tel. +44 (0) 20 8536 0065
Didžiosios Britanijos
Viktorija NAVICkAITĖ
Jurgita Ramanauskienė (Lietuva)
gavus leidėjų sutikimą raštu.
Fotografė
lietuviams.
viktorija@tiesa.uk.com
jurgita@tiesa.uk.com
Olga ONAITIENĖ
Redakcija neatsako už reklamos turinį ir kalbą.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autorių nuomone.
If you wish to advertise or discuss further cooperation, please contact us. Tel.: 02085360065, 07857989912; E-mail advert@tiesa.uk.com
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com