This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Investeren in leerwerktrajecten en competentiegericht onderwijs’
Kennisverbreding
Aan vacatures geen gebrek in de
zwembadbranche. Voor iedere betrokkene is het
duidelijk: goed opgeleide toezichthouders,
als route naar een
zwemonderwijzers, activiteitenbegeleiders en
medewerkers in disciplines als receptie/
administratie, horeca, schoonmaak en technische
succesvolle toekomst
dienst zijn schaars. Door voortdurend nieuwe
activiteiten te ontwikkelen, neemt bij succesvolle
zwembaden de vraag naar beroepsopgeleiden
‘Aqua en Leisure’ en ‘Leisure en Hospitality’ sterk
Met de arbeidsmarktperspectieven in de zwembadbranche zit het toe. Gasten willen bij het bezoek aan het
wel goed. Die conclusie zou je tenminste trekken als je louter en
zwembad, zeker als dit deel uitmaakt van een
multifunctionele accommodatie, een belevenis
alleen naar de cijfers kijkt. Maar ontwikkelingen als vergrijzing, de
ondergaan. Direct gevolg van die wens aan de
afname van het aantal jongeren en veranderingen in de markt laten
vraagzijde is bijvoorbeeld de behoefte aan
hun invloed gelden. Ook vragen werkgevers andere competenties dan
medewerkers die precies weten wat animatie
werknemers bieden. Bovendien straalt de branche geen samen-
inhoudt en daar een aansprekend programma bij
kunnen ontwikkelen. De toenemende focus op
hangend beeld uit en moet er nog altijd worden afgerekend met een
gastheerschap leidt bovendien tot tekorten aan
negatief imago, waardoor met name jongeren onvoldoende brood
horecamedewerkers. Bezoekers van zwembaden
zien in een carrière in de zwembaden. In de praktijk moet er dus een
stellen steeds hogere eisen aan het horeca-
groot aantal hobbels worden genomen.”Wij moeten massaal naar
aanbod, waardoor de vraag naar gekwalificeerd
personeel toeneemt. Ook de horecabranche zelf
de scholen trekken en vertellen dat we leuk en afwisselend werk
zit te springen om goed opgeleide koks en
te bieden hebben”, aldus Robert Hooghiemstra, projectmanager bij bedienend personeel, zodat meerdere branches
Sportfondsen Nederland en lid van de permanente onderwijs-
in dezelfde vijver moeten vissen. Nog een niet
onbelangrijk detail: in grotere organisaties neemt
commissie van het SFRecreatie.
Robert Hooghiemstra,
Sportfondsen Nederland
20
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com