This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Voortraject van groot belang
om stagnatie te voorkomen’
Het Zwem-ABC is een waar pareltje voor de branche. Het heeft een
positieve impuls gegeven aan het zwemonderwijs in Nederland.
Zwembaden en zwemscholen ontdekken in toenemende mate dat het
Basiselementen in elke les
product structureel geld op kan leveren. Dat is in een tijd waar
Het is interessant om te kijken naar de mogelijke
exploitaties onder druk staan een mooi gegeven. Aanpassen aan de
oorzaken van een (te) lange opleidingsweg. Een
veel voorkomende oorzaak is dat men na de
markt is van groot belang. Net als investeren in aanpak, inhoud,
invoering van de nieuwe eindtermen van het
rendement en kwaliteit van het zwemonderwijs. Maar het lukt alleen
zwem ABC in 1998 gewoon is doorgegaan met de
als je het als zwembad(team) goed doet.
eigen opleidingspraktijk. Dit met alleen het verschil
dat men de zwemkunstjes, waaronder de kop-
Het Zwem-ABC bestaat al weer zo’n 10 jaar. Deze Te lange opleidingsweg sprong en de koprol, achteraan in de opleidings-
diploma- en opleidingsweg heeft een behoorlijke Er is een aantal oorzaken waarom de totale weg naar A heeft toegevoegd. Maar het is juist
bijdrage geleverd aan het zwemonderwijs. In de opleidingsweg Zwem-ABC niet wordt afgerond. Eén belangrijk dat dit een geïntegreerd onderdeel
opleidingsweg wordt aan instructeurs en van de belangrijkste is dat het publiek het vormt van het gehele voortraject. Hierdoor kunnen
leerlingen vanaf 4 jaar specifieke oefenstof allemaal te lang vindt duren. Een goede de kinderen de basiselementen sneller aanleren.
aangereikt, die nodig is om de essentie van het graadmeter is dat het tevredenheidsgevoel bij Door de zwemkunstjes achteraf toe te voegen,
zwem-ABC onder de knie te krijgen. De klemtoon ouders en kinderen ‘goed’ is bij een opleidingstijd verliezen zij deze toegevoegde waarde. Dit kost
ligt op een ononderbroken opleidingsweg van 60 klokuren voor het totale Zwem-ABC. Dan is dan alleen maar extra opleidingstijd. Daarbij komt
van A via B naar C. Een opleiding op weg naar men in z’n algemeenheid ook bereid om de totale dat nog niet alle zwembaden vanaf de eerste
meer zwemveiligheid, op weg naar meer opleidingsweg af te maken. Is de opleidingsweg zwemles breed opleiden. Men richt zich meer op
toepassing. Jammer dat de doelstelling van het voor het totale Zwem-ABC langer dan 60 klokuren, het leren van de zwemslagen dan op
Zwem-ABC veelal niet wordt gehaald. Steeds dan neemt het tevredenheidsgevoel op weg naar zwemveiligheid. De onderdelen die met
vaker haakt men af na A en B. Dat is zeker niet het A-diploma al snel af en wordt de stap om zwemveiligheid samenhangen zoals survival,
goed voor de zwemveiligheid van kinderen. Maar door te gaan naar B en C te groot. In Nederland is drijven, onder water zwemmen en draaien
het is ook niet goed voor de exploitatie van sprake van zeer grote verschillen in de duur van worden pas in een later stadium geoefend. De
zwembaden en zwemscholen. de opleidingsweg voor 4-, 5- en 6 jarigen. essentie van het Zwem-ABC is juist dat alle
basiselementen in elke les voorkomen. Wanneer
‘Bijna alle stagnaties -en dus extra opleidingstijd- in het
in het voortraject geen brede basis wordt gelegd
hoofdtraject van de opleidingsweg zijn te koppelen aan
ten aanzien van alle, en dus ook bovenstaande
basiselementen, missen de kinderen de basis die
niet voldoende aandacht, of geen aandacht, voor
nodig is om in het hoofdtraject de oefenstof
delen van het voortraject.’
10
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com