This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
9
Bila je noč…
…Bila je sveta noč!
»Pred davnimi časi, ko
ljudje še niso imeli
električnih luči ne baterij,
so svetile po hišah samo
oljne svetilke s svojimi
malimi plamenčki«…
Društvo Goriški pihalni orkester
S
temi besedami se je pričel božični
koncert Goriškega pihalnega or-
kestra z Vokalno skupino Grgar
in Nonetom Brda, ki je prav na božični
dan potekal v baziliki na Sveti Gori.
…In BILA JE NOČ… je bil naslov prve pe-
smi, ki jo je pod vodstvom Andreja Fili-
piča, skupaj z organistko Mirjam Furlan,
izvedla Vokalna skupina Grgar.
In res je bila noč, v kateri se je čutilo, da
bo nekaj posebnega in da bo dala nekoga,
ki je bil že dolgo pričakovan in bo s svojo
skromnostjo ter ponižnostjo naredil svet
lepši in svetlejši. To je bilo glavno sporoči-
lo koncerta in to svetlobo, ki je tlela nekje
v srcih poslušalcev, so s svojim izvajanjem,
poleg Grgarcev, zanetili tudi pevci None-
ta Brda z umetniškim vodjem Alessan-
Upamo, da so poslušalci vso to lepoto za-
drom Slugo in seveda godbeniki orkestra
čutili in jo odnesli tudi med domače, pri-
pod vodstvom Črtomirja Nanuta.
jatelje in na delovna mesta. Le tako je bil
Iz hladnega in temnega večera je nastal
cilj, ki so si ga glasbeniki zastavili, dose-
večer poln toplote in svetlobe, ki sta pri-
žen in ves trud poplačan.
hajali iz src glasbenikov in sta poslušal-
Ob tej priliki bi se radi zahvalili vsem, ki
cem pomagali pozabiti na težave, ki so
so z idejami in dejanji pomagali pri izpe-
vsak dan prisotne v »kaosu« življenja.
ljavi koncerta.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com