This page contains a Flash digital edition of a book.
8
Nepozabni koncert
ob koncu božičnega časa
Polona Kante Pavlin
V
torek, 6. januarja 2009, na dan sv. redbi Pavla Merkùja Te dan je vsega veselja,
treh kraljev, je v baziliki na Sveti Vrabčevo nepozabno in globoko v srce sega-
Gori po popoldanski maši v okvi- jočo Bila je noč, Jericijevo O sveta noč, Ha-
ru glasbenega cikla Z glasbo po Planoti, rejevo Božična noč in Bratuževo Ena lučka
ki ga že drugo leto pripravljajo na Banj- so pevci in pevke iz Gorice ter širše okolice,
ški in Trnovski planoti, nastopil Mešani tudi iz Slovenije, kljub mrazu pričarali ča-
pevski zbor Lojze Bratuž iz Gorice pod robnost božičnega vzdušja in ogreli srca žal
vodstvom zborovodje Bogdana Kralja. ne prevelikemu številu poslušalcev. Seveda
Pevski sestav, ki je bil ustanovljen že leta na koncu ni manjkala Gruberjeva Sveta noč,
1951 z namenom združevanja pevcev iz ki – čeprav vsak konec leta neštetokrat sli-
Gorice in njene okolice, nosi ime po glasbe- šana – vedno znova dokazuje svojo univer-
niku Lojzetu Bratužu, ki je v dobi fašizma zalnost in neizmerno veličino glasbenega
svojo ljubezen do slovenske pesmi plačal z ustvarjanja ob tako posebnem času, kot je
življenjem. Ljubezen do slovenske pesmi pa prehod iz starega v novo leto.
so na koncertu dokazali tudi sedanje pev- Koncert Mešanega pevskega zbora Lojze
ke in pevci tega številčnega zbora. Najprej Bratuž je izzvenel bogato, z radostjo glas-
z izvedbo kantate za soliste, zbor in orgle bene skrivnosti in topline, ki nas preveva v
Slovenski božič Matije Tomca, v kateri so zimskem času. Dogodkov s tako iskrenim
izstopali tako solisti iz zbora, ki so korektno glasbenim poustvarjanjem smo poslušalci
odpeli svoje dele, kot tudi celoten pevski se- željni in jih upravičeno lahko pričakujemo
stav, ki je zvenel ubrano in polno. V nadalje- večkrat na leto.
vanju koncerta smo poslušalci lahko slišali Nazadnje pa se velja zahvaliti požrtvovalno-
slovenske božične pesmi, ki so ob spremlja- sti patra Bernarda Goličnika, ki vedno zno-
vi Mirjam Furlan na orglah pričarale ne- va nesebično ponudi prostor za kakovostne
pozabno vzdušje iztekajočega se božičnega koncerte v baziliki, ki jo vedno znova posta-
časa. Z ljudsko iz Beneške Slovenije v pri- vljajo na piedestal zvočnosti daleč naokoli.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com