This page contains a Flash digital edition of a book.
6
medsebojno naklonjenost. Je pa tudi čas, ko sredi
drvenja, predprazničnega stresa zaustavimo naš
korak in se zazremo vase, v svoja srca in ko smo
bolj pripravljeni odpuščati komu, ki nam je priza-
dejal bolečino in krivico. Mnogi živijo z ranami v
srcu, ki se ne zacelijo zlahka in še bolj zabolijo ob
teh prazničnih dneh. Zlasti boleča so dejanja, ki se
dogajajo v krogu družine in povzročena od ljudi,
ki so nam blizu. Prav ta najbolj bolijo in puščajo
trajne posledice. Kozinčeva je prepričana, da odpu-
stiti pomeni veliko več kot oprostiti: čeprav razum
sprejema spravo, se srce upira pozabiti bolečino
zaradi doživete in prizadejane krivice. In vendar je
sprava čudovito darilo, ki si ga za božič drug dru-
gemu lahko podarimo. O jaslicah pa meni, da ima
do njih vsakdo svoj oseben odnos in povezuje doži-
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com