This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
5
Vesna Bašin
Z
ačne se s prvo adventno nedeljo, vedno tudi tokrat izzvenel kot iskrena
ko se čas umiri, mi pa zaživimo v dobrodošlica in zahvala vsem, ki so svo-
vzdušju velikih in majhnih priča- je mojstrovine začasno zaupali novemu
kovanj. Gre za praznik, ko prisegamo na domovanju, kot tudi obiskovalcem, ki jih
družinske vrednote in toplino domače- je iz leta v leto več in so čedalje bolj zado-
ga doma, okrašenega z božičnim dreve- voljni z razstavljenimi izdelki.
scem in jaslicami. Podžupanja MONG mag. Darinka Ko-
V tem času pričakujemo tudi vsakoletno zinc je v svojem govoru poudarila, da
razstavo jaslic na Sveti Gori. Letos je to je božič eden najlepših, če ne najlepši
bila že 7. po vrsti. Nad postavitvijo so praznik krščanstva in mnogim pomaga
letos poleg Frančiškanskega samostana živeti, začne pa se takrat, ko se v srca
Sveta Gora bedeli še Krajevna skupnost naseli mir, ki ga prinaša ta čas priča-
Solkan, Turistično društvo Solkan in kovanja, ko topla svetloba luči prežene
Kulturno društvo Sabotin iz Štmavra. temo. To je čas, ki v ljudeh kot val, ki
Pozdravni nagovor svetogorskega gvar- se razlije po dolini, od hiše do hiše in
dijana patra Bernarda Goličnika je kot od doma do doma prinaša dobroto ter
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com