This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
39
Poromali so 25.
božični koncert
na Sveto Goro Goriški pihalni orkester
30.
NOVEMBER 2008 zakonska skupina Bistrica pri Tržiču
8.
romarji iz Senovega JANUAR 2009
prenova v duhu
župnija Izola 2.
dijaki ŠG Želimlje skupina romarji iz Primorske
zlata poroka Anton in Ančka Zdešar
6.
9. učenci 2. razreda OŠ iz Nove Gorice
krst Rok, Lili Drusany
romarji iz Ariis di Rivignano 17.
župnijski zbor iz Šentlipša mašni strežniki iz Bovca
13. 24.
romarji iz Celovca oktet iz Trbovlja
romarji iz župnije LJ-Vič
22.
zlata poroka Franc in Jožefa Pivk
gasilsko društvo Grosuplje
29.
učitelji OŠ Prežihov Voranc
Črenšovci in Srednja Bistrica
DECEMBER
6.
poroka Smolej-Pregelj
FSR – KP – pokrajinski kapitelj
13.
poroka Svetlič-Peric
15.
učenci OŠ Solkan
21.
krst Issa Matjašič
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com