This page contains a Flash digital edition of a book.
38
Prošnje in zahvale Marija, prosim te za starše, da se nikoli
ne bi ločila; za nono, da bi jo ohranil še
veliko časa pri življenju; za brata, da bi
se pridno učil in ne bi ugovarjal mami
Hvala Ti, o ljuba Mati božja. Vate zau- in tatu; zame pa te lepo prosim, da bi
pam od rane mladosti. Hvala ti za vse prišla iz 6. razreda do 9. razreda, za
moje najljubše, čuvaj jih. Hvala. učenje in znanje. Prosim te še, da niko-
Viktorija li ne bi noben človek imel slabo mnenje
o meni. Hvaljena svetogorska Kraljica.
Prosim, podari mi moč komunikacije Lea M.
in dobronamernosti, da bom lahko od-
sevala bolj pozitivno. Čuvaj vse tiste, ki Hvala, Marija, da lahko prihajamo k
jih imam rada in pomagaj mi, da bom tebi. Varuj mojo družino, daj mi no-
znala videti več dobrega v ljudeh, a ne tranjih moči, razsodnosti in modrosti.
naivno. Bodi Hvaljena!
S.G. Marta
Bože, hvala ti za zdravje, sreču i ljubav Presveta Devica Marija, hvala za hrano,
bližnjih, koje si mi podario u ovaj godi- vodo,… res se ti prisrčno zahvaljujem.
ni. Čuvaj me, dalje, kao i moju obitelj i Nejc M.
bližnje. Daj nam zdravje, ljubavi, sreče
in razumevanja. Cara Madonna proteggi tutta la mia
N. famiglia e dacci gioia e serenità.
Cugman Lucia
Božja Mati Marija, spremljaj me s svojo
materinsko roko v novi službi. Ob 25.
letnici zakona se ti zahvaljujem za vso
materinsko skrb in te prosim še naprej Darovi za obnovo
božjega varstva in milosti za našo dru-
žino in najin zakon. Romarskega doma
N.
20 € N.N
Mati Marija, prosim te, varuj nas na 50 € N.N.; namesto cvetja na grob
poti nazaj na Nizozemsko in prosim, družina Škvarč; Vižin Toni;
pomagaj mi, da mi bo dobro. N.N.; Šturje
Mira 200 € Martina Mavrič
Mycket fin Kyrka helt underbart att titta.
Švedska
Družinski center
15 € Vuga Ida
Marija, prosim te, naj najina ljubezen 50 € K.V.
spet zaživi. Pomagaj nama na skupni 100 € družina Mrak
poti skozi življenje. Hvala ti za ljubezen
in milost.
Bog povrni vsem dobrotnikom
Ana in Damjan
Svete Gore.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com