This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
33
Popoldne sončno in brez vetra. Prav pri-
jetno. Sneg je tudi malo kopnel. Mene je
pa vendar cel dan zeblo. Samo na koru
ob treh sem se malo ogrel.
Zvedel, da je župnik Mozetič iz Ravn pri
Cerknem na Kostanjevici zaprt. Bil zo-
pet v Gorici pri č.g. Mozetiču. Po oprav-
kih šel s funivijo kosit na Sveto Goro.
Msgr. Brumat me naprosil telefonično
in sem šel popoldne v Podbrdo, ker je
župnikov oče umrl. Bil sem prvič v avdi-
enci pri prevzvišenem. Sprejel me je jako
ljubeznivo. Bil sem pri njem zaradi de-
legacije za poroko. V Podbrdo prišel ob
18:45. Na kolodvoru čakal mežnar.
V Podbrdu spovedoval eno uro in en
četrt. Trikrat maševal. Dvakrat s pridi-
go in za vojake. Bilo jih je bolj malo. Po
zadnji maši delil fantom listke za veli-
Slika je simbolična.
konočno spoved in jih nagovoril, da naj
hodijo pogostokrat k spovedi. Bili so do ‘Ne maramo otrok’ je prav redko. Mnogo
malega skoro vsi. žen je prišlo tudi iz drugih far. Popoldne
Osmina, peta maša z oficijem v Podbrdu. prišla Kralj iz Goč in Berce iz Vrabč.
Ko sem prišel popoldne /iz Podbrda/ na /Na Slapu/ spovedoval celi dan. Poseben
Sveto Goro, sem našel domač praznik, govor za dekleta. Udeležba zelo velika.
pa tudi nekaj dobil. Prav mnogo jih je prišlo tudi od drugod.
Mesarji delali do opoldne, potem pa šli v Nekaj deklet prav dobrih. G. Debevec.
Gorico pustovat. Na Sveti Gori pust ža- /Na Slapu/: Popoldne poseben govor in
losten in preprost, kakor so navadno vsi spovedovanje za može. Nekaj jih ni bilo
dnevi. celih 18 let pri spovedi. Po 12, 10, 6 let pa
Končali domač praznik. Dobil nekaj, pa več. Mož je bilo še precej. Zvečer je bila
žalibog vse polno oči. cerkev nabito polna. Spovedovanja prav
Delal v bukoveznici in v kleti. mnogo.
Cel dan snežilo. Snega padlo tri do štiri /Na Slapu/ V cerkvi od 6.00 – 12.30.
prste. Prav mnogo spovedovanja. Popoldne je
Odpotoval v Slap pri Vipavi spovedovat. pa spovedovanje ponehalo. Prišlo je ne-
Bil je tam misijon (Mirko Brumat). Ko- kaj tujcev in ponavljanje spovedi. Slišal
rijera nabito polna. V Vipavi čakal avto. sem mnogo slabega o Slapu, pa ni vse
Na Slapu spovedoval celi dan. Misijon in tako črno. Misijon je prav lepo uspel. Pri
celodnevno češčenje. Misijon prav do- vseh pridigah je bila vedno cerkev polna.
bro obiskovan. Mlajša dekleta prav do- Poslušali so prav z zanimanjem. Spove-
bra. Popoldne bil tu Pišot in iz Podrage. dovanja je bilo veliko. Spovedovala sva
z monsignorom. Domači gospod je tudi
Na Slapu spovedoval od 6.30 – 9.30. Po- nekaj pomagal. … Malo je rosilo. Dela-
seben govor za žene. Žene so prav dobre. ti na polju in v vinogradu niso mogli in
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com