This page contains a Flash digital edition of a book.
30
Pred ponižnim
Jezusom
Prikliči si v spomin, kako gre
Jezus od apostola do apostola,
nazadnje do Petra in tudi do Juda,
da bi vsem umil noge. Preprosto
se prepusti čustvom in mislim,
naj postanejo tvoja molitev.
N
eizrekljiv si, Gospod. Tako nas bi. Verjamejo, da zmeraj veš, kaj delaš in
presenečaš. Kako bi to pričakoval; da vedno stojiš za vsakim svojim deja-
da se ponižaš do službe sužnja in njem. Toda Peter ne zmore zdržati. To je
svojim učencem umivaš noge, prašne in zate ponižanje. To je nevzdržno. Tega ne
blatne. To ni bil svečan obred, kakor pri smeš storiti. Malo da ne slišim njegovih
našem bogoslužju na veliki četrtek, am- besed, tudi v drugi zvezi: »To se ti ne sme
pak zares ponižno umivanje nog. zgoditi,« je rekel hitro, ko si povedal, da
Predstavljam si učence pred teboj. Šli so greš v Jeruzalem in da te bodo umorili.
za tabo, ti si jim voditelj in pastir. Zanje Toda ti vztrajaš, ker je to pogoj, da te Pe-
si avtoriteta. Čutijo moč tvoje besede, vi- ter in drugi zares razumejo. Kaj je šele
dijo čudeže, ki te spremljajo. Vedo: s teboj Juda razmišljal v svojem srcu, kjer je že
je Bog! Ne vedo še vsega o tebi, a vedo do- prežalo izdajstvo? Tudi pred njim si se
volj, da zaradi tebe vse drugo postavljajo sklonil in mu z enako ljubeznijo, enako
na kocko. Vedo, da bo v tvoji bližini tudi ponižno umil noge. Hotel si, da to umi-
njim dobro. vanje očisti tudi srce in dušo. Ni razumel.
Zdaj pa: slečeš vrhnjo obleko, odlagaš svo- Toda ti si mu umil noge!
je dostojanstvo voditelja in učitelja. Vza- Jezus, ne čudim se, da je to sv. Frančiška
meš posodo in si opašeš prt. Sklanjaš se k Asiškega presunilo. Nosil je prizor globo-
nogam svojih učencev. Za njihove pojme ko v duši, v srcu. Videl te je ponižnega, vi-
je to preveč. Nekateri učenci ne vedo, kaj del te je kakor služabnika, pripravljenega
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com