This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
Izdaja:
Frančiškanski samostan
Kazalo
Sveta Gora, 5250 Solkan
v sodelovanju
z založbo Brat Frančišek
c
Ureja:
p. Bernard Goličnik
p. Mihael S. Vovk
p. Pavel Krajnik
Odgovorni urednik:
2 Spoštovani prijatelji Svete Gore
p. Bernard Goličnik
Jezikovni pregled:
4 Razstava jaslic 2009
Katarina Vuga
8 Nepozabni koncert ob koncu božičnega
Oblikovanje:
br. Dragan Vampola
časa Tisk:
Tiskarna Pleško, Ljubljana
9 Bila je noč ... Bila je sveta noč!
Izhaja s cerkvenim dovoljenjem
10 Sveta Gora v italijanski Eciklopediji Alp
v 6.000 izvodih
11 Obnovljena vrata obhajilne mize
ISSN 1581-7342
Svete maše
12 Svetinjica Marije Svetogorske
Ob nedeljah in praznikih:
ob 8.00, 10.00, 11.30 in 16. uri.
15 Na Skalnici sveti
Ob delavnikih:
Jutranja sveta maša ob 7. uri
16 Norost križa po apostolu Pavlu
v kapeli prikazanja.
Od 1. maja do 2. novembra
20 Program ob 470-letnici Marijinega
ob 17. uri.
Vsako prvo nedeljo v mesecu
prikazanja
ob 15. uri:
molitev za duhovno in moralno
22 Pohod po poti treh svetišč
prenovo slovenskega naroda.
Vsako tretjo nedeljo v mesecu
24 Iz mladinskega centra Tau ob 15,30 uri:
molitev za nove duhovne in
25 Ekstempore Drežnica
redovne poklice.
27 Zahvala svetogorski Kraljici
Skupine, ki nimajo svojega duhov-
nika in želijo imeti sveto mašo, naj
28 Pismo obžalovanja
pokličejo na telefon (05) 330 40 20
in sporočijo naj datum in uro, ko bi
želeli imeti službo božjo.
29 Blagoslov družin; Pobožnost k Božjemu
Spovedovanje
usmiljenju
Vedno pred sveto mašo in med njo.
Od 7.45 do 12.00 in
30 Pred ponižnim Jezusom
od 14.30 do 17.00
Izven tega časa pozvonite na
32 Dnevnik p. Sofronija Kozlevčarja iz leta
samostanski zvonec.
Marijanski muzej
1942
je odprt ob sobotah in nedeljah
od 9.00 do 17.00,
35 Iz svetogorske zgodovine
pozimi (od 1. novembra do 1. aprila)
je zaprt.
36 Vrt Marijin Naš naslov
Frančiškanski samostan
38 Prošnje in zahvale; Darovi za obnovo
Sveta Gora
Sveta Gora 2
Romarskega doma in Družinskega
5250 Solkan
centra
tel: 05/330 40 20
fax: 05/330 40 38
39 Poromali so na Sveto Goro
e-pošta: sveta.gora@rkc.si
internet: http://svetagora.si
http://planota.si
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com