This page contains a Flash digital edition of a book.
28
Pismo
obžalovanja
Ludvik Mischou
Znano je, da je ob
da se bodo njihovim molitvam pridružili
koncu 2. svetovne vojne
tudi vsi prebivalci goriške pokrajine.
Želimo pojasniti, da je na to našo odloči-
neznano kam izginila
tev vplivala zaskrbljenost glede usode, ki
bi lahko doletela našo častitljivo podobo,
Svetogorska Milostna
saj bi morala priti pod nadzorstvo vlade,
podoba iz goriške
ki je netila versko preganjanje in ki se
je vedno naslanjala na geslo, da je »vera
stolnice. 15. junija 1947
mamilo ljudi«.
Obenem želimo naglasiti, da nam je žal,
je na naslov goriškega
da smo toliko žalosti prizadeli Mons.
nadškofa prispelo pismo
Nadškofu in vsem vernikom, ki so vse
doslej upravičeno bili zaskrbljeni glede
z naslednjo vsebino:
usode naše Zavetnice.
Končno izražamo željo, da bi prišel dan,
ko bodo naši slovenski bratje znova do-
Vaši Visokosti bili takšno demokratsko vlado, ki bo
Prečastitemu Knezu in Nadškofu, zagotovila slogo med dvema narodoma,
Goriški duhovščini, ki tukaj živijo skupaj in upamo, da bo
Katoliškim vernikom v Gorici! takrat presveta Devica znova izžareva-
la svoje milosti in svoj blagoslov našim
Ker so pripetljaji častitljive podobe pre- tako trpečim prebivalcem.
svete Device svetogorske vzbudile toliko
in upravičeno zanimanje, vam sporočam, Na terenu, na god sv. Vida in Modesta
da se ta sedaj nahaja na varnem, da se je (15. junija 1947)
z njo vedno ravnalo z največjim spošto-
vanjem in da je že sedaj, čeprav se tre-
nutno nahaja v izgnanstvu, predmet če- Pripisano lastnoročno: Fotokopija izvir-
ščenja od strani pobožnih oseb, ki upajo, nika v moji posesti. Besedilo je moje.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com