This page contains a Flash digital edition of a book.
24
Od januarja 2009 do velike noči, aprila 2009
smo v mladinskem centru TAU gostili nasle-
dnje skupine:
kjer bivata dve svetogorski ovčici (B
& B = Becky in Bučko);
Manjše sestre sv. Frančiška • skupino srednješolcev iz župnije Vič
in okolice prav tako pod vodstvom p.
• šest vikendov so popestrile skupine Andraža Arka – ja, tudi srednješolci
birmancev z Goriškega pastoralne- še hodijo k verouku in sv. maši… in
ga območja (Kapela, Solkan, Kristus celo na duhovne vaje;
Odrešenik, Šempas, Trnovsko banj-
ška planota, Kromberk-Vogrsko), • in EJ, BREZ HECA! še študente in
ki so že drugič v pripravi na birmo mlade, ki se še iščejo. Geslo: »Ni-
preživljali pri nas duhovni vikend, maš kaj iskat svoje poklicanosti, če
tokrat ob dinamičnem filmu JEZUS najprej ne pozidaš svoje cerkvice, če
in Božji besedi, ki se je nanašala na najprej ne začneš prebivat v svojem
odlomke iz filma. Jezus vidi človeka! telesu, če najprej ne ljubiš sebe, če ne
sprejemaš svoje poti, zgodovine, iz-
• razigrano in duhovno uglašeno sku- vora... To je osnova, da lahko odkri-
pino birmancev iz Novega mesta ješ svoj resnični poklic ...«
pod vodstvom p. Simona Petra - ka-
kršen pater, takšni birmanci; BOGU HVALA ZA TAU, ZA PRO-
STOR SREČEVANJA IN MOLITVE IN
• vedoželjne birmance iz župnije An- ZA MILOST SVETE GORE, ki iz stole-
tona Padovanskega Ljubljana – Vič tja v stoletje ostaja z nami!
pod vodstvom p. Andraža Arka. Pri-
pomba na koncu: pater, kdaj gremo
spet? Mi bi šli še!
• najstnike in otroke, ki so se lansko
poletje udeležili Frančiškovega ta-
bora na Planini pri Ajdovščini in so
sedaj med letom obnavljali stara pri-
jateljstva ter sestram na Sveti Gori
v duhu sv. Pashala Baylonskega, ki
je bil kot otrok pastir, počistili hlev,
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com