This page contains a Flash digital edition of a book.
22
Pohod po poti treh svetišč -
Sveta Gora,
Marijino Celje,
Stara Gora
KD Korada
Č
lani KD Korada smo že lani sep- g. Dušan Kragelj, ki je vse tri dni skrbel
tembra markirali konjeniško pot za hrano in pijačo. Po obilnem kosilu
treh svetišč, vendar pohoda zara- smo si konjeniki privoščili tudi počitek
di slabega vremena nismo izpeljali. Pot in klepet ob pijači. Kmalu je bil čas za
treh svetišč je tudi pešpot in pot kole- odhod, osedlali smo konje ter se odpra-
sarjev, vendar se poti razlikujejo zaradi vili dalje na pot. Ta nas je vodila skozi
samega načina romanja. Skupni cilj vseh
pa je obisk Svete Gore, Marijinega Celja
in Stare Gore v Italiji.
PRVI DAN
Pohod treh svetišč se je pričel v petek, 2.
maja iz Paljevega, kjer se je zbralo šest
konjenikov. Pot nas je vodila iz Paljeve-
ga preko Vodic na Sveto Goro, kjer so se
nam pridružili še trije konjeniki z Banj-
šic. Ko smo bili vsi zbrani, smo skupaj
krenili proti cerkvi, kjer nas je že priča-
kal duhovnik. Sledil je blagoslov konj in
konjenikov. Po končanem obredu smo
posneli še nekaj fotografij pred cerkvijo,
nato pa smo odjezdili po isti poti zopet
v Paljevo. Tam nas je s kosilom pričakal
Sveta Gora
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com