This page contains a Flash digital edition of a book.
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
19
in Gaja v Korintu…Kristusov križ je ob-
čutil na svojih ramenih, a ni klonil. Do
mučeniške smrti je ostal zvest Kristusov
služabnik.
V poganski Grčiji se je dobrih štiristo let
pred Kristusom rodila tragedija - velika
Sofoklejeva Antigona, ki buri literarne
duhove vse do danes. Osrednja dramska
oseba Antigona je sledila božjemu glasu
in svoj upor proti samovolji kralja, ki je
prepovedal pokop izdajalca - brata Poli-
nejka, strnila v besede: Ne da sovražim,
da ljubim sem na svetu. Za svoje načelo
si je zaslužila smrt, vendar je slepemu
modrecu Tereziju z besedami: Jaz sem
slep, pa vidim, ti vidiš, a si slep uspelo
prepričati kralja Kreona, da je spregledal
napako. Antigona, ki sledi svoji vesti, po-
stane moralna zmagovalka, Kreon spre-
jema svoj križ.
Problem upornega posameznika, ki se v
imenu ljubezni bori proti kruti vladarski Vera je iskanje, tipanje po Božjih skriv-
samovolji, je zamikal slovenskega dra- nostih. Je odrekanje sebi, je razdajanje za
matika Dominika Smoleta, da je l. 1960 druge. Je pokončno prenašanje Kristu-
upodobil sodobno Antigono, v kateri po- sovega križa, kot ga je prenašal apostol
stavlja v nasprotje dva svetova: svet kra- Pavel in vsi mučenci, kot ga je prenašal
ljeve palače, kjer je oblast, moč, udobje Sveti oče, ki se ni sramoval pokazati svo-
in varnost za vse, ki so se pripravljeni po- je šibkosti svetu. Da je trpljenje smiselno,
drediti kraljevim ukazom, na drugi stra- nam je pokazal naš Odrešenik na križu:
ni obzidja, med mrliči, pa je Antigona, ki Do velike noči je mogoče priti samo prek
išče Polinejka. Njeno iskanje je iskanje velikega petka.
smisla, polnosti. Kdor se podaja na pot Savel Pavel je stranska dramska oseba v
iskanja, je za uživaški, potrošniški dvor- sodobni Jančarjevi drami Veliki briljan-
ni svet norec. Vendar je Antigona, ki so tni valček. Vsi, ki so zaradi drugačnosti
jo proglasili za noro, našla Polinejka in oblasti nevarni, se znajdejo v norišnici,
opogumila zvestega spremljevalca Paža, kjer so svobodni. Pavel lahko samo tu
da je njeno misel odnesel v svet. Kdor bere Sveto pismo, zunaj ga ni smel. Pravi:
ostaja na dvoru, doživlja praznino. Tu notri je vse. Nič več se ne more zgodi-
ti, kar že ni tu zapisano. In dalje: Možje
Izraelci, poslušajte, kaj vam pravi Pavel!
Saj jaz sem pripravljen iti v zapor, in ne
samo to, tudi umreti v Jeruzalemu za
ime Gospoda Jezusa.
Pavel je izgorel za Jezusa.
Križani Mesija osv(ob)aja svet.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com