This page contains a Flash digital edition of a book.
Andrej Hvalica
k
Sv e t o g o r S k a
raljica
15
Na Skalnici sveti
»Na Skalnici sveti postavim si dom,
da tam bom vdano mi ljudstvo branila.«
Tako je Marija v nebesih dejala,
se z ljubljenim Sinom na Goro spustila.
Zdaj, Mati, prebivaš vrh Svete Gore,
presveta Kraljica nebes in zemlje!
z oltarja obseva nas tvoja milina,
ko srečna objemaš preljubega Sina.
Marija, ki dala si svetu Boga,
mogočna Kraljica presvet'ga Srca,
ljubo blagoslovi otroke tu svoje,
da srečno prestanejo zemeljske boje.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com