This page contains a Flash digital edition of a book.
10
Sveta Gora
v italijanski Enciklopediji Alp
p. Bernard Goličnik
L
eta 2006 je v Franciji izšla Enciklopedija Alp, v ka-
teri je geslo o Sveti Gori, ki ga je pripravil dr. Blaž
Komac z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC
SAZU, Ljubljana.
V letošnjem letu pa nas je razveselil izid Enciklopedije
Alp v italijanskem jeziku. Po zaslugi dr. Blaža Komca je
tudi v njej objavljeno geslo Sveta Gora, romarska pot.
Ob tej priložnosti izražamo veliko hvaležnost dr. Blažu
Komcu za njegovo prizadevanje, da Sveta Gora postaja
vse bolj prepoznavna v svetu.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com