This page contains a Flash digital edition of a book.
3
Simptom
Tanda-tanda sindrom ‘gila meroyan’ crosstar2 Ciri-ciri psikotik seperti Kepercayaaan begini boleh menju-
adalah seperti berikut: 1. Mendengar suara-suara halus / ghaib rus kepada kemungkinan pesakit
crosstar2 Gangguan tidur – susah untuk tidur 2. Tingkah laku yang pelik seperti ber- membunuh diri dan juga bayi yang
cakap , ketawa atau menangis sendirian dilahirkan tersebut atau tidak boleh tidur langsung
crosstar2 3. Mempunyai kepercayaan yang salah – Rasa gelisah , tegang , panik tanpa
4. berasa seolah-olah bayi yang dila-
sebab hirkan bukan miliknya
crosstar2 Menangis tanpa sebab 5. berasa seolah-olah bayi tersebut me-
crosstar2 Hilang selera makan dan berat badan rupakan jelmaan syaitan
crosstar2 Fikiran bercelaru , serabut tanpa 6. berasa diri amat bersalah , hilang
sebab / kekeliruan yang ketara harapan untuk terus hidup
Punca terjadinya kemurungan selepas bersalin
Sebenarnya tidak ada satu 2. Saudara mara terdekat yang pernah
punca yang khusus/ spesifik yang dapat mengalami penyakit kemurungan C. Faktor psikososial
dikenalpasti. Walaupun banyak teori selepas bersalin terutamanya yang 1. Kurang pengalaman menjadi
yang telah dikemukakan namun belum bersifat neurotik atau psikotik / gila seorang ibu serta tidak dapat men-
ada satu pun yang boleh dianggap ter- meroyan yesuaikan diri dengan baik dengan
baik dalam memberi gambaran men- B. Faktor hormon tanggungjawab sebagai seorang ibu
gapa sindrom ini terjadi. . Antara ke- Kemungkinan kesan hormon adalah ber- 2. Kurang sokongan daripada
mungkinan puncanya ialah: dasarkan kepada perubahan kandungan suami / keluarga selepas mela-
sesetengah hormon secara drastik yang hirkan anak
A. Faktor genetik / keturunan berlaku keatas wanita selepas bersalin. 3. Masalah rumahtangga / suami –
Penyakit kemurungan selepas bersali n Antara hormon yang mungkin bertang- isteri
mudah terjadi sekiranya seseorang gungjawab ialah 4. Kesempitan hidup
wanita tersebut mempunyai 1. Estrogen 5. Pelbagai tekanan / masalah
2. Progesteron 1. Saudara mara terdekat ( ibu / bapa / yang dialami selepas bersalin – pen-
3. Prolaktin kakak / abang / adik dan seba- ceraian dan sebagainya
4. Tiroid gainya ) yang mengidap penyakit
jiwa

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4
Produced with Yudu - www.yudu.com