This page contains a Flash digital edition of a book.
СТРАНИЦИ ОТ СТУДЕНАТА ВОЙНА
Планиране
кетна отбрана (ПРО). В бойно дежурство
През есента на 1982 г. се про-
е само системата за ПРО край Москва,
Когато в началото на 1982 г. генерали-
вежда най-голямото страте-
но в реалните стрелби тя няма да участ-
те пристъпват към подготовка на страте-
гическо учение в историята на
ва - предвидени са условни пускове. Ня-
гическото учение, те включват в участие
Варшавския договор. Публична
колко подразделения ще се прехвърлят
цялата “ядрена триада” и чудовищната по
на полигона “Сари-Шаган”, за да отразят
мащабите си военна мощ.
тайна е, че по време на “Щит- “масирана ракетна атака на вероятния
Планира се изстрелване на 20 стра-
тегически ракети от атомни подводници.
82” практически е изпитана ця-
противник” с помощта на противораке-
Една от подводниците по план ще изст-
лата стратегическа мощ на Съ-
тата А-350Р. Като цел се явяват бойните
глави на междуконтиненталните балис-
реля целия си боекомплект (16 бр.) раке- ветската армия и армиите от
тични ракети, изстрелвани в хода на уче-
ти, а един пуск ще бъде извършен през
тогавашните социалистически
нието.
направена дупка в леда в района на Се-
верния полюс. Още две ракети ще бъдат
страни в Европа, в това число и
Но най-ефектният момент в “Щит-82” е
изстрелването в околоземното простран-
изстреляни в Охотско море и една от Ба- на Българската народна армия. ство на космически апарати с различно
ренцово.
По план на територията на
военно предназначение. По план в те-
Стратегическата авиация трябва да
извърши залпов пуск на крилати ракети
България се провежда “Настъ-
чение на едно денонощие от територи-
ята на Съветския съюз ще се изстрелят
(от 16 до 20 броя) на полигони в района
пателна операция на фронта на
десет безпилотни космически апарата и
на Нова Земя и Камчатка.
приморското настъпление във
един пилотиран орбитален кораб.
С участието на всички подразделения
на Ракетните войски със стратегическо
взаимодействие със силите на
Програмата е доста интересна и
предвижда:
назначение (РВСН) се предвижда изст-
обединения Черноморски флот,
1. Два спътника за детайлно и обзор-
релването най-малко на 14 междуконти- ВМС на България и Румъния, но фоторазузнаване тип “Зенит-6” се изс-
нентални балистични ракети, различен
военнотранспортно подразде-
трелват от 16-а площадка на космодрума
тип от местата им за постоянна дислока-
ция: в Украйна (до град Первомайск), в
ление от ВВС на Полша, опера-
“Плесецк” и от 31-ва площадка, космод-
рума “Байконур”.
Русия (до градовете Йошкар-Ола, Орен- тивни групи на Чехословакия и 2. Навигационен спътник от системата
бург, Перм, Алейск и станция Дровяная)
Унгария, Одеския военен окръг
“Парус” се изстрелва от 133-та площадка
и в Казахстан (от района на космодрума
Байконур). Сигнал (команда) за пуск на
и въздушнодесантна дивизия
на космодрума “Плесецк”.
3. Спътник за радиотехническо ра-
всички ракети ще се даде чрез командна
от ВВС на Съветския съюз”. зузнаване тип “Целина-Д” се изстрелва
ракета 15А11, създадена в КБ “Южное”
В настоящата статия ще се
от 32-ра площадка на космодрума “Пле-
в Днепропетровск по програмата “Пери-
метър”. Изстрелването й е предвидено от
спрем върху участието на
сецк”.
4. Спътник от системата за ранно пре-
полигона Капустин Яр.
стратегическите сили на СССР
дупреждение за ракетно нападение тип
В учението е заложено пълномащаб- в учението “Щит-82”, наречено
“Око” стартира от 43-та площадка на кос-
но присъствие и на Силите за противора-
от западните военни експерти
модрума “Плесецк” .
5. Три спътника от навигационата сис-
“Седемчасовата ядрена война”,
Когато
тема ГЛОНАСС се изстрелват от площад-
ще предложим малко известни
ка 200 на космодрума “Байконур”.
факти и данни, които ще пре-
6. От 69-а площадка на космодрума
дизвикат определен интерес.
“Байконур” се изстрелва ракета Р-36О с
бойна глава с частично-орбитална тра-
ектория.
ядреният гръм удари...
7. От 90-а площадка на същия кос-
модрум се изстрелва спътник прехващач
ИС-П “Уран”.
8. И накрая от 1-ва площадка на кос-
40

2’2005
Page 1  |  Page 2  |  Page 3
Produced with Yudu - www.yudu.com