This page contains a Flash digital edition of a book.
43c/CaConf/Briefing INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN


43:e kongressen Sofia, 12 augusti 2014


Civilflygsektionens konferens INFORMATION OCH DOKUMENTATION


Dagordningens punkt 1: Val av rapportör 1.1


Konferensen ombeds att välja en rapportör, valkontrollanter och rösträknare.


Dagordningens punkt 2: Kongressens temadokument 2.1


2.3


Vi hänvisar till kongressens temadokument med titeln "Från global kris till global rättvisa – transportarbetare går till motangrepp” >>


Konferensen ombeds att diskutera och anta kongressens temadokument.


Dagordningens punkt 3: Fyraårigt arbetsprogram 3.1


Vi hänvisar till prioriteringarna för sektionerna, kvinnliga arbetstagare, unga arbetstagare och regionerna för 2014-2018 i kongressens temadokument med rubriken "Från global kris till global rättvisa – transportarbetare går till motangrepp" >>


3.2 Konferensen ombeds att behandla och anta sektionsrelaterade prioriteringarna för 2014-2018.


Dagordningens punkt 4: Motioner 4.1


4.2


Vi hänvisar till dokumentet med titeln "Motioner och förslag till stadgeändringar” >>


Konferensen ombeds att behandla och anta motionerna som remitterats till konferensen av redaktionsutskottet.


Dagordningens punkt 5: Val 5.1


Konferensen måste välja följande:


Sid 1 av 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3