This page contains a Flash digital edition of a book.
Advies en Engineering


Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR


93e jaargang, Nr. 8 - 2012 Bestuur VIB


Jim van de Geer (voorzitter), Dick Ottevanger (secretaris), Albert Vink (penningmeester), Angelien van Boxtel (lid), Jan Albert Kram (lid).


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger


Advies en begeleiding Redactie Advies Commissie VIB


Medewerkers


Olav Lammers, Constant Gras, Sandra Krens, Edith Andriesse.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten of andere tips kunt u mailen naar info@otar.nl


Uitgever AcquiMedia Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht Henk van der Brugge Tel.: 0184-481041 info@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia Wim Boer Tel.: 0184-481042 info@otar.nl


Vormgeving en druk Edwin Vermolen, Senefelder Misset B.V.


Abonnementen


Abonnementsprijs 2013 Otar Magazine in print € 84,50 excl. BTW, binnen Nederland, voor negen achtereenvolgende uitgaven (+ digitale versie gratis!). Abonnementen buitenland (Europa) € 109,50 excl. BTW.


Het tarief voor alleen Otar Digitaal bedraagt € 52,50 excl. BTW.


Losse nummers kosten € 9,50 per stuk excl. BTW, excl. verzendkosten.


Voor opgave en vragen over abonnementen (per post of telefoon) kunt u terecht bij Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest. Tel.: 0900-ABOLAND of 0900-226 52 63 € 0,10 per minuut Fax: 0251-31 04 05 Site: www.bladenbox.nl voor abonneren of www.aboland.nl voor adreswijzigingen, op- zeggingen en overige vragen.


Als vakblad zijnde, hanteren wij de opzegre- gels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er vanuit dat u het blad ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt uw abonnement steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. De opzegtermijn is twee maanden voor het einde van uw abonnementsperiode. Als opzeg- datum geldt de datum waarop uw opzegging door Abonnementenland is ontvangen. Indien u hierom verzoekt, ontvangt u een bevesti- ging van uw opzegging met daarin de defi ni- tieve einddatum van uw abonnement.


‘Wie Wat Waar’ Een reservering/abonnement op de rubriek ‘Wie Wat Waar’ omvat 9 achtereenvolgende afplaatsingen voor slechts € 395,- en wordt zonder wederopzegging steeds met een jaar (9 afplaatsingen) verlengd.


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van Otar samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine Otar. Desalniet- temin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.


Reproductie van artikelen of delen van artike- len uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uit- sluitend toegestaan na voorafgaande schrifte- lijke toestemming van de uitgever.


ISSN 0376 – 6799


Ingenieursbureau Boorsma B.V. Postbus 647


9200 AP Drachten Tel.:+31(0) 512 58 03 00 j.wessels@boorsma-consultants.nl www.boorsma-consultants.nl


Aquafix Milieu bv Postbus 288 3640 AG Mijdrecht Tel.: 0297-26 29 29 info@aquafix.nl www.aquafix.nl


Afscheider- & pomptechniek


Asfaltonderhoud


Baggerwerken


Diepeveen VOF De Hooge Hoek 17 3927 GG Renswoude Tel.: 06-20417349 info@diepeveenvof.nl www.asfalt-onderhoud.nl


Dredging and Contracting Rotterdam B.V. Zuid-Oostsingel 24d 4611 BB Bergen op Zoom Tel.: +31 (0)164 266 144 info@dcrnl.com www.jandenul.com


Bermbeveiliging


Prins Dokkum B.V. Postbus 4 9100 AA Dokkum Tel.: 31 (0) 519 298 555 info@prinsdokkum.com www.prinsdokkum.com


Bermbeveiliging


Betonfabrikant


Betonreparatie & Beton-/ Staalcoating producten


Betonverbeteraars en kleurpigmenten


Laura Metaal Eygelshoven BV Postbus 42


6470 EA Eygelshoven Tel.: 31(0) 45 546 88 88 h.verstappen@verran.nl www.verran.nl


Spanbeton BV Postbus 5


2396 ZG Koudekerk a/d Rijn Tel.: 071-342 02 00 info@spanbeton.nl www.spanbeton.nl


Sika Nederland B.V. Zonnebaan 56 3542 EG Utrecht Tel.: 030-241 01 20 info@nl.sika.com www.sika.nl


Scholz Benelux BV Postbus 356 6700 AJ Wageningen Tel.: 31 (0)317 617 044 info@scholz-benelux.com www.scholz-benelux.com


Damwanden en beschoeiingen


Damwanden en beschoeiingen


GWW Houtimport Bedrijfsweg 11 3411 NV Lopik Tel.: 0348-55 00 09 verkoop@gwwhoutimport.nl www.gwwhoutimport.nl


Profextru Productie B.V. Postbus 122 7770 AC Hardenberg Tel.: +31 (0)523 654 011 info@profextru.nl www.prolock.nl


44 Nr.8 - 2012 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48