This page contains a Flash digital edition of a book.
VALUE ENGINEERING BIJ DE N35 NIJVERDAL-WIERDEN


Peter Hermsen is Technisch Manager voor de verkenning N35 Nijverdal-Wierden. Eind 2011 heeft het IPM-team van de verkenning N35 Nijverdal-Wierden besloten een VE- studie uit te voeren samen met de regiopartners.


Besluit VE-studie Het referentie-ontwerp bestond uit een verbinding van 2x2 rijstroken met drie ongelijkvloerse aansluitingen en een maximum snelheid van 100 km/uur. Het werd gaandeweg duidelijk dat dit fi nancieel niet haalbaar was. Toepassing van VE bood de mogelijkheid om samen met alle regionale partijen te bepalen hoe zo veel mogelijk


functies behouden kon worden, binnen het beschikbare budget. In tweeënhalve dag is de VE uitgevoerd. Uitgenodigd waren de Regionale partners; de provincie Overijssel; de gemeenten Hellendoorn (Nijverdal); de Gemeente Wierden en de Regio Twente. “Je moet de VE-studie echt in de verkenning uitvoeren”, vindt Hermsen. “Je moet gebruik maken van het momentum. Als je het later doet ligt er al zoveel vast in bestuursovereenkomsten dat er weinig ruimte meer is voor creatieve oplossingen.” Voor Hermsen waren de functie-analyse en de creatieve fase de meest bijzondere elementen van de VE-studie.


Meerdere partijen In de functie-analyse werd heel duidelijk welke functies belangrijk waren en ook voor wíe ze belangrijk waren. Een functie is bijvoorbeeld het ontsluiten van Nijverdal en Wierden (belangrijk voor de gemeenten). Voor de doorstroming op de N35 tussen Zwolle en Twente is een maximum snelheid van 100 km/ uur over het gehele traject geen vereiste. Lokaal kan een wegvak van 80 km/uur-weg ruim voldoende zijn. Bij 80 km/uur hoeven de kruisingen niet meer ongelijkvloers te zijn. “De doorbraak zat in de creatieve fase”, vervolgt Hermsen. “De aanwezige partijen voelden zich vrij om te laten zien hoe ze erin zaten en om met goede ideeën te komen. Zo hebben we een set goede oplossingen kunnen genereren. Het mooie is dat het echt een verhaal van meerdere partijen is geworden; er is goed afgewogen waar de pijn het beste kan zitten, zodat de meest waardevolle oplossing kon worden gekozen. De VE heeft op deze manier ook de juiste argumenten voor de besluitvorming opgeleverd.”


Voor de uiteindelijk gekozen oplossing om direct volledig te elektrifi ceren was bijna een verdubbeling van het budget no- dig. Bij het beschouwen van levensduurkosten per jaar is het


Doelstellingen wanneer is het project een succes? Op tijd klaar Binnen budget


Voldoende pompcapaciteit Betrouwbaar


Effi ciënt energie gebruik Onderhoudbaarheid gemaal


Toekomstvastheid (klimaat ontwikkelingen en Kolk 2)


Behouden cultuurhistorische waarde


voorgestelde alternatief ten opzichte van het originele plan maar beperkt hoger. Voor dat beetje extra geld per jaar levert RWS waterpartijen een betrouwbaar en duurzamer systeem.


>> Criterium


Maat waarmee de doelstelling wordt gemeten


tijd geld € m3/sec hersteltijd van 10 tot 14 m3/s in uren


minimaal capaciteit te allen tijde in m3/sec


percentage CO2 beperking


onderhoudsvrije periode in jaren gemak van uitbreiding?


verwacht m3/s mate van behoud oude gemaal De geel gearceerde doelstellingen zijn kritisch Nr.8 - 2012 OTAR OTAR Nr.8 - 2012 41


Prestatierange (level) van.. tot .. [eenheid]


2013


€ 2,5 - 11 mio 14 - 20 0-8


14 m3/s


min. 25% 10 jaar -


-


Buitenkant en maalfunctie handhaven, zo mogelijk historische elementen aan binnenzijde behouden


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48