This page contains a Flash digital edition of a book.
BEKIJK AGENDA DE VERNIEUWDE


VACATUREBANK OP WWW.OTAR.NL i.s.m. JobTec.nl


ASFALTDAG 11 december, De Flint, Amersfoort www.vbwasfalt.org


7E NEN/NVDO SYMPOSIUM OVER NEN 2767 11 december, Avans Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch www.nvdo.nl/evenementen/


INFRA RELATIEDAGEN Venray: 11,12,13 december Hardenberg: 5, 6, 7 februari 2013 www.evenementenhal.nl


NATIONAAL OPENBARE RUIMTE CONGRES 12 december, Madurodam, Den Haag www.nationaalopenbareruimtecongres.nl


PICO SYMPOSIUM 13 december, Geldmuseum, Utrecht movares.nl/agenda/pico-symposium


INFRATECH 2013 15 t/m 18 januari 2013, Ahoy, Rotterdam www.infratech.nl


SYMPOSIUM WATER GOVERNANCE & VEILIGHEID 31 januari, Drijvend Paviljoen, Rotterdam Is onze waterveiligheid een publieke of een private zorg? Het doel van het symposium is het bepalen van een beeld hoe om te gaan met Governance om Neder- land toekomstbestendig waterveilig te houden. De hui- dige aanpak heeft zijn grens bereikt; de maatschap- pelijke haalbaarheid van onze technisch ingestoken veiligheidsnormen staat ter discussie. Voldoet de hui- dige norm van water governance om een adequaat ant- woord te vinden op de waterveiligheidsvraagstukken van morgen? Is het meer een publieke of een private aangelegenheid? movares.nl/agenda/symposium- water-governance-veiligheid


RIONEDDAG 2013 7 februari, Beatrixtheater, Utrecht www.riool.net/riool/rioneddag.do


TRANSPORT & LOGISTICS 2013 13 en 14 maart, Ahoy, Rotterdam www.easyFairs.com/TRANSPORT-NL


RIOLERINGSVAKDAGEN 19, 20 en 21 maart, Evenementenhal Gorinchem www.evenementenhal.nl


BEHEER EN ONDERHOUD VAN INFRASTRUCTUUR 27 en 28 maart, NBC Nieuwegein De ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers en opdracht- nemers met expertise op het gebied van beheer en on- derhoud. Programma highlights 2013: Opdrachtgevers delen hun visies en ervaringen en lichten hun plannen toe. Hoe gaan opdrachtnemers om met hun nieuwe rol, het beheer en onderhoud binnen meerjarige prestatie- en onderhoudscontracten en assetmanagement? Een Ac- tualiteitendebat over nieuwe samenwerking en taakver- deling op het scherpst van de snede. Lessen van vele b&o-projecten belicht vanuit opdrachtgevers- en op- drachtnemerszijde. www.bouw-instituut.nl/bouw/beheer-onderhoud-in- frastructuur/


PARKEERVAK 9, 10, 11 april, Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch www.parkeervak.nl


Nr.8 - 2012 OTAR OTAR Nr.8 - 2012 37 & WaterJobForum


Zie ook pag. 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48